Bankarsko tržište Srbije zdravo i atraktivno – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Bankarsko tržište Srbije zdravo i atraktivno

Bankarsko tržište u Srbiji ostalo je zdravo i banke koje posluju u zemlji, njih 20 odsto, smatra da domaće tržište ima visok potencijal, a 80 odsto njih potencijal ocenjuje kao srednji, pokazuje istraživanje Evropske investicione banke (EIB).
U Srbiji je zahvaljujući snažnoj politici podrške potražnja za kreditima ostala prilično elastična, navela je EIB u redovnom prolećnom izdanju svog istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CESEE).

Kako je navedeno, banke su pooštrile uslove za odobravanje kredita, pri čemu su se ponašale oprezno. Takođe, ukazuju na mogućnost povećanja neneplativih kredita (NPL).

Dalje, 80 odsto bankarskih grupa koje posluju u Srbiji smatra da je njihovo trenutno pozicioniranje na tržištu između zadovoljavajućeg i optimalnog.

Takođe, 75 odsto banaka u Srbiji prijavilo je veći ili jednak prinos na imovinu odnosno kapital u poredenju sa ukupnim poslovanjem svoje grupe.

U skladu sa prosekom CESEE, potražnja za kreditima u Srbiji povećala se u poslednjih šest meseci i nakon što je potražnja bila iznad proseka u poslednjih pet godina, sada se očekuje približavanje regionalnom proseku.

Sa druge strane, kreditni standardi za zaduživanje u Srbiji su pooštreni više nego što je to bio slučaj u zemljama CESEE.

Uslovi kreditiranja pooštreni su u većini segmenata tokom poslednjih šest meseci, sa izuzetkom stambenih kredita, kod kojih su uslovi ostali uglavnom nepromenjeni.

EIB navodi da su uslovi za kreditiranje bili posebno ograničavajući za mala i srednja preduzeća.

Dok se potražnja u većini segmenata povećala, smanjena je kada je reč o potražnji od strane MSP. Najveća potražnja je bila za potrošačkim i stambenim kreditima.

Takođe, banke očekuju snažnu potražnju za kreditima u svim glavnim segmentima u narednih pola godine.

Pristup finansijama za banke u Srbiji povećan je tokom poslednjih šest meseci, ocenila je EIB.

Pozitivan trend smanjenja NPL kredita je nastavljen, ali postoji mogućnost da se taj trend preokrene u narednim mesecima.

EIB konstatuje da su procesi digitalizacije u bankama pojačani.

Tags
Back to top button