Crna Gora: Otkazi sprečili otplatu kredita vrednosti sedam i po miliona evra – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEKreditiSVE VESTI

Crna Gora: Otkazi sprečili otplatu kredita vrednosti sedam i po miliona evra

Građani Crne Gore koji su zbog ekonomske krize izazvane pandemijom korona virusa dobili otkaze, stopirali su otplatu kredita kod banaka, mikrofinansijskih institucija i lizing kuća u vrednosti od oko 7,55 miliona evra.

Prema pisanju Vijesti Centralna banka Crne Gore (CBCG) je sredinom oktobra omogućila moratorijum na otplatu kredita svim građanima koji su nakon 31. marta prošle godine ostali bez posla.

Ova olakšica za građane je važila do kraja marta ove godine, ali je nedavnom odlukom Saveta CBCG produžena do kraja godine, jer je, kako su kazali u vrhovnoj monetarnoj instituciji, procenjeno da vrednost kredita čija je otplata stopirana ne narušava poslovanje banaka.

„Prema izveštajima koje su banke u obavezi da dostavljaju, pravo na moratorijum sa stanjem na dan 28. februar ove godine iskoristilo je ukupno 404 dužnika, od čega 293 po osnovu korišćenja gotovinskih neobezbeđenih kredita i 111 dužnika po osnovu korišćenja ostalih kredita građana“, precizirali su iz CBCG.

Ukupan iznos kredita u moratorijumu, čiji su korisnici građani koji su ostali bez posla, iznosi 6,88 miliona evra.

Iz CBCG su dodali da je na osnovu poslednjih raspoloživih informacija, odnosno na kraju februara ove godine, moratorijum kod četiri mikrofinansijske institucije aktiviran za ukupne kredite odobrene građanima u iznosu od 579 hiljada evra, što se odnosi na 192 partije kredita. Građani korisnici kredita kod dve lizing kompanije koriste moratorijum za dugovanja u iznosu od 94 hiljade evra, što se odnosi na osam kreditnih partija.

CBCG je od izbijanja pandemije u okviru sedam paketa mera uvela pet moratorijuma, od kojih je samo jedan bio fleksibilan, dok su svi ostali za banke obavezujući.

Za korisnike kredita čija je neto zarada pre smanjenja bila ispod 550 evra produžetak roka otplate radi se tako da iznos neopterećenog dela zarade, nakon izmene plana, ne bude manji od iznosa neopterećene zarade pre smanjenja.

Prema odluci CBCG svi troškovi za uspostavljanje novog plana otplate kredita (obrada kredita, zaključivanje aneksa ugovora o kolateralu, overa ugovora…) padaju na teret banke.

Tags
Back to top button