Vodič za stambene kredite: Najpovoljnije kamate i uslovi – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Vodič za stambene kredite: Najpovoljnije kamate i uslovi

U toku epidemije koronavirusa tržište nekretnina neočekivano je eksplodiralo, a jedan od razloga zbog kog se i oni koji nemaju keš trenunto odlučuju za kupovinu stanova su niske kamatne stope, čije se nominalne vrednosti kreću od 2,45 do 3,65 odsto.

Za sve banke uzimamo primer kredita za kupovinu stambenog objekta u evrima, sa  varijabilnom kamatnom stopom, piše nova.rs.

Banca Intesa

Ukoliko je rok za otplatu kredita od 13 do 180 meseci (15 godina)

Nominalna kamatna stopa iznosi od 2,45 do 2,51 odsto plus EURIBOR

Minimalno učešće moralo bi da da bude 20 odsto kupoprodajne vrednosti

Na primeru kredita u iznosu od 30.000 evra i periodom otplate od 15 godina:

Nominalna kamatna stopa iznosila bi 2,7 odsto plus EURIBOR

Efektivna kamatna stopa (koja uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita) na godišnjem nivou i bez životnog osiguranja iznosila bi 3,01 odsto; sa osiguranjem 3,61 odsto.

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu bi bio 37.103 evra, sa osiguranjem 38.603 evra.

Mesačna rata za ovaj kredit je 203 evra, dok je specijalna ponuda banke do sredine maja rata od 200 evra za ovaj kredit.

Ukoliko je rok za otplatu kredita od 181 do 360 meseci (30 godina)

Nominalna kamatna stopa iznosi od 2,51 do 2,61 odsto plus EURIBOR

Minimalno učešće moralo bi da da bude 20 odsto kupoprodajne vrednosti

Na primeru kredita u iznosu od 30.000 evra i periodom otplate od 30 godina:

Nominalna kamatna stopa iznosila bi 2,7 odsto plus EURIBOR

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou i bez životnog osiguranja iznosila bi 3,38 odsto; sa životnim osiguranjem 3,92 odsto.

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu, bez osiguranja, iznosio bio bi 47.076 evra, sa osiguranjem 50.076 evra.

Standardna mesečna rata za ovaj kredit je 125 evra, ali je specijalna ponuda banke do sredine maja 120 evra.

Bez obzira na rok otplate, u pitanju su krediti bez osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK)

Raiffeisen bank

Ova banka nudi rok za otplatu kredita od 72 do 360 meseci (30 godina)

Nominalna kamatna stopa iznosi 3,34 odsto godišnje plus EURIBOR

Minimalno učešće moralo bi da da bude 20 odsto kupoprodajne vrednosti

Na primeru kredita u iznosu od 30.000 evra i periodom otplate od 30 godina:

Nominalna kamatna stopa iznosila bi 3,34 odsto plus EURIBOR

Efektivna kamatna stopa bez životnog osiguranja na godišnjem nivou iznosila bi 3,42 odsto

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu bi bio 44.417 evra

Komercijalna banka

Reč je o kreditu sa deviznom klauzulom sa rokom otplate do 30 godine

Nominalna kamatna stupa na godišnjem nivou u prve tri godine otplate kredita je fiksna i to od 3 do 3,40 odsto, dok se nakon prve tri godine primenjuje promenjiva kamatna stopa koja se koriguje zavisno od kretanja EURIBORA.

Minimalno učešće je 20 odsto od  kupoprodajne cene nepokretnosti.

Na primeru kredita od 30.000 evra sa rokom otplate od 30 godina:

Nominalna kamatna stipa fiksna 3,40% fiksna – prvih 36 meseci otplate kredita, dok je nakon 36 meseci promenljiva  3,40 odsto plus EURIBOR.

Ukupan iznos kredita koji klijent plaća je 46.692,36 evra, a mesečna rata prve tri godine je 133,04 evra, a nakon tog perioda je, prema trenutnoj kalkulaciji, 129,33 evra.

OTP banka

Ova banka kao opciju nudi rok za otplatu kredita do 25 godina

Nominalna kamatna stopa iznosi od 2,95 do 3,65 odsto plus EURIBOR

Minimalno učešće moralo bi da da bude 20 odsto kupoprodajne vrednosti

Na primeru kredita u iznosu od 40.000 evra i periodom otplate od 25 godina:

Nominalna kamatna stopa iznosila bi 2,95 odsto plus EURIBOR

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou, sa životnim osiguranjem, iznosila bi 3,44 odsto

Previđena je mesečna rata od 178 evra, a ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu bi bio 57.470  evra

Poštanska štedionica

Rok za otplatu kredita je 60 do 360 meseci (5 do 30 godina)

Nominalna kamatna stopa u prvih 36 meseci je fiksna i iznosi 2,9 odsto za kredite osigurane kod NKOSK-a, odnosno 3,6 za one koji nisu osigurani

U ostalom periodu otplate kreće se od 2,9 do 3,6 odsto na godišnjem nivou plus EURIBOR

Minimalno učešće iznosi 10 odsto ukoliko je u pitanju kupovima prve stambene nepokretnosti, za ostale iznosi 20 odsto kupoprodajne vrednosti.

Na primeru kredita u iznosu od 40.000 evra i periodom otplate od 30 godina:

Nominalna kamatna stopa u prvih 36 meseci bila bi fiksna i iznosila bi 2,9 odsto za kredite osigurane kod NKOSK-a, odnosno 3,6 za one koji nisu osigurani

U ostalom periodu otplate za kredite osigurane kod NKOSK-a iznosila bi 2,9 odsto plus EURIBOR

Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou i bez životnog osiguranja i sa osiguranjem kod NKOKS-a iznosila bi 3,54 odsto

Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu bi bio 47.637 evra, a mesečna rata je oko 125 evra.

(nova.rs)

Tags
Back to top button