NBS: Nismo proveravali zakonitost poslovanja Multikoma – Bankar.rs
ANALIZEBANKEKOMPANIJENBSSVE VESTI

NBS: Nismo proveravali zakonitost poslovanja Multikoma

Narodna banka Srbije (NBS) večeras je saopštila da je netačna izjava Dragana Đilasa da je NBS utvrdila zakonitost poslovanja Multikom grupe iz Beograda čiji je on vlasnik i zakonski zastupnik.

Kako je navedeno, NBS nije ovlašćena da ispituje zakonitosti porekla kapitala, osnivanja pravnog lica u zemlji i inostranstvu, te urednost plaćanja poreza, niti se u slučaju Mulitkom grupe bavila pitanjima za koja su nadležni drugi državni organi (Tužilaštvo, Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, Ministarstvo unutrašnjih poslova i druga.)

„Samim tim ni zapisnikom NBS nije mogla da utvrdi da li je u vezi sa ovim pitanjima navedena kompanija postupala zakonito ili ne“, istakla je centralna banka. Objašnjeno je da je predmet kontrole i zapisnika NBS bila usklađenost poslovanja Multikom grupe u oblasti deviznog poslovanja i zapisnikom su utvrđene povrede propisa u toj oblasti.

Multikom grupa, kako je navedeno, nije izveštavala NBS, kasnila je sa izveštavanjem o stranim direktnim investicijama koje je imala u inostranstvu – u švajcarskim kompanijam Multikom Open AG i Open International AG.

Propust Multikom grupe je bio i to što je u obavljanju platnog prometa sa inostranstvom navela netačnu šifru osnova plaćanja što ima negativne posledice i na statistiku platnog bilansa, piče u saopštenju NBS.

NBS je najavila da će zbog utvrđenih povreda propisa podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka imajući u vidu da je za te propuste predviđena prekršajna odgovornost, pri čemu je zaprećena kazna za ove prekršaje za pravno lice do dva miliona dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu do 150.000 dinara.

Tags
Back to top button