“Preispitati vrednosti neoliberalnog kapitalizma” – Bankar.rs
ANALIZEINTERVJUISLIDERSVE VESTI

“Preispitati vrednosti neoliberalnog kapitalizma”

Predsednik Svetskog ekonomskog foruma (WEF) Klaus Schwab smatra da svet u post-COVID eri mora preispitati kapitalizam kakav danas poznaje i iznova proceniti vrednosti neoliberalne ekonomije, koje su pre pandemije korona virusa smatrane svetinjama.

“Nijedan događaj od kraja Drugog svetskog rata nije imao tako dubok globalni uticaj kao COVID-19. Pandemija je pokrenula krizu u javnom zdravstvu i ekonomiji, u razmerama koje nisu viđene generacijama i pogoršala sistemske probleme poput nejednakosti i pozicioniranja velikih sila”, piše Schwab u autorskom tekstu objavljenom na sajtu WEF-a.

Jedini prihvatljiv odgovor na takvu krizu je, dodaje, provođenje “velikog resetiranja” naših ekonomija, politike i društava.

“Zapravo, ovo je trenutak za ponovnu procenu vrednosti koje su smatrane svetinjama u sistemu pre pandemije, ali i za odbranu određenih trajnih vrednosti. Zadatak koji nam predstoji je da sačuvamo dostignuća iz proteklih 75 godina u održivijem obliku”, navodi Schwab.

Ističe da je svet posle Drugog svetskog rata postigao neviđeni iskorak ka smanjenju siromaštva i smrtnosti dece, produženju očekivanog životnog veka i širenju pismenosti, uz ocenu da se ono što je doprinelo progresu čovečanstva mora ponovo braniti.

Schwab napominje da svet mora ostati fokusiran na “Četvrtu industrijsku revoluciju” i digitalizaciju bezbroj ekonomskih aktivnosti, primećujući da je dosadašnji tehnološki napredak omogućio da se iznađu odgovori na krizu.

Zalaže se za nastavak ulaganja u istraživanje, razvoj, obrazovanje i inovacije, ali upozorava da je važno da se onemogući zloupotreba tehnologije.

“Ali, ostali standardi našeg globalnog ekonomskog sistema moraće se preispitati otvorenog uma. Prvenstveno neoliberalna ideologija. Fundamentalizam slobodnog tržišta nagrizao je prava radnika i ekonomsku sigurnost, pokrenuo trku u deregulaciji do krajnjih granica, urušio poresku politiku i stvorio globalne monopole”, piše Schwab.

Ponavlja da će postojeća pravila trgovine, oporezivanja i konkurencije koja su zasnovana na neoliberalizmu morati biti revidirana, jer, kako upozorava, ako se to ne desi, mogu se očekivati protekcionističke politike i one koje stvaraju gubitke.

“Moramo preispitati našu kolektivnu posvećenost kapitalizmu kakav danas poznajemo. Jasno je da ne smemo isključiti motore ekonomskog razvoja. Znatan deo društvenog napretka duguje se preduzetništvu i stvaranju bogatstva, što je podrazumijevalo preuzimanje rizika i inovativno poslovanje. Treba nam tržište koje će omogućiti efikasnu raspodelu resursa, efikasnu proizvodnju i usluge, posebno imajući u vidu suočavanje s klimatskim promenama”, konstatuje Schwab.

Smatra da ljudi ne traže više proizvoda i kvalitetnije proizvode, već žele kompanije koje doprinose javnom dobru.

To je nazvao fundamentalnom potrebom i sve prisutnijim zahtevom za novim tipom kapitalizma.

“Da bismo preispitali kapitalizam, moramo preispitati ulogu korporacija”, dodaje on.

Za predsednika WEF-a pandemija korona virusa je pokazala da vlasti, kompanije i civilno društvo ne mogu samostalno delovati da bi odgovorili na globalne izazove.

Zato je pri stavu koji nalaže saradnju javnog i privatnog sektora, a važnim smatra da u promene budu uključene i mlade generacije.

Tags
Back to top button