Novi tender za prodaju Sava centra: Početna cena snižena na 21,9 miliona evra – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Novi tender za prodaju Sava centra: Početna cena snižena na 21,9 miliona evra

Grad Beograd oglasio je novu prodaju Sava centra, putem prikupljanja pismenih ponuda, po nižoj početnoj ceni od 21,9 miliona evra, ali po istim ostalim uslovima za budućeg kupca, kao i u prethodnim pokušajima prodaje.Kako se navodi, kupac se obavezuje da u roku od pet godina od dana isplate celokupnog iznosa kupoprodajne cene, izvede građevinske i zanatske radove na adaptaciji i rekonstrukciji predmetnog objekta poslovnih usluga, čija ukupna vrednost svih radova ne može biti niža od 50 miliona evra kao i da po završetku rekonstrukcije dostavi izveštaj, što će se definisati ugovorom.

Takođe, kupac će se obavezati da neće promeniti namenu predmetne nepokretnosti, tj. da će predmetni objekat ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da Sava centar uživa status prethodne zaštite.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20% postignute kupoprodajne cene, za slučaj da budući kupac ne ispuni u celosti ili delimično preuzete obaveze, kao i da se na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Navodi se i da umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 25. septembra do 10 sati, dostave potpune ponude i uplate depozit u iznosu od 2,1 milion evra.

Javno otvaranje ponuda će se održati dana istog dana u 13 sati u Maloj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave grada Beograda.

Raniji pokušaji prodaje

Podsetimo, prodaja Sava centra najavljena jeu novembru prošle godine. Grad je u potragu za partnerom prvi put krenuo 2016. godine, kada je raspisan javni poziv za osnivanje zajedničkog privrednog društva.

Novi javni poziv objavljen jekrajem 2017. i od partnera se očekivalo da renovira kongresnu i opštu infrastrukturu centra.

Grad i Delta su sredinom 2018. godine započeli direktne pregovore koji su bili nesupešni i ubrzo jestigla vest da će se za Sava centar tražiti koncesionar.

Na prethodni tenderoglašen u avgustu ove godine,nije pristigla nijedna ponuda.

Međutim, kako je juče rečeno za eKapiju, iako nije učestvovala na poslednjem tenderu,Delta i dalje želi Sava centar.

Za kupovinu najvećeg konresnog centra u Srbiji, zainteresovani su i dalje, pod, kako kažu za naš portal, “ekonomski prihvatljivim uslovima”.

“Grad Beograd je na tenderu odredio cenu od 27 miliona evra, uz obaveznu investiciju od oko 50 miliona evra. Procene stranih stručnjaka koje smo angažovali pokazale su da ova investicija ne bi bila isplativa. Ulaganje od 80 miliona evra nemoguće je vratiti u razumnom roku iz prihoda koji se mogu očekivati. Ulazak u takav projekat ne bi bio održiv, a samim tim ni odgovoran prema onima sa kojima Delta radi – zaposlenima, bankama, društvenoj zajednici, za koju je Sava centar, s razlogom, više od zgrade”, rekao je za eKapiju Živorad Vasić, viši potpredsednik u Delta Holdingu.

Tags
Back to top button