ECB će direktno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam u Hrvatskoj – Bankar.rs
ANALIZEBANKEEVROPSKE BANKESVE VESTI

ECB će direktno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam u Hrvatskoj

Nakon uspostavljanja bliske saradnje sa Bugarskom nacionalnom bankom i Hrvatskom narodnom bankom te procene značaja banaka u Bugarskoj i Hrvatskoj, Evropska centralna banka (ECB) je najavila da će početi direktno nadzirati pet banaka u Bugarskoj i osam banaka u Hrvatskoj.

ECB će biti odgovorna za direktni nadzor četiri bugarska i sedam hrvatskih društava kćeri postojećih značajnih bankarskih grupa sa sedištima u Belgiji, Grčkoj, Italiji i Austriji.

Time će se ispuniti regulatorni zahtevi za direktan nadzor ECB-a nad svim bankama u značajnim grupama na pojedinačnom nivou i najmanje trima najznačajnijim bankama u svakoj državi.

ECB će direktno nadzirati i dve nove institucije: DSK Bank AD u Bugarskoj od 1. oktobra i grupu Addiko Bank AG u Austriji od 7. oktobra.

U sklopu nadzora grupe Addiko Bank AG nadziraće se njena društva kćeri Addiko Bank d.d. u Sloveniji i Addiko Bank d.d. u Hrvatskoj.

Među sedam hrvatskih banaka koju ECB direktno nadzire zbog bliske saradnje, nalaze se Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank, PBZ stambena štedionica, Raiffeisenbank Austria, Raiffeisen stambena štedionica, Sberbank i Addiko Bank.

ECB će biti odgovorna i za nadgledanje nadzora manje značajnih institucija te za zajedničke postupke koji se odnose na sve nadzirane subjekte u Bugarskoj i Hrvatskoj.

Tags
Back to top button