Eurobanka kroz garantnu šemu i kreditnu liniju sa EBRD pomaže mala i srednja preduzeća – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEINTERVJUISLIDERSVE VESTI

Eurobanka kroz garantnu šemu i kreditnu liniju sa EBRD pomaže mala i srednja preduzeća

O snažnoj podršci sektoru malih i srednjih preduzeća, poslovanju Eurobank i njenim planovima za naredni period, razgovarali smo sa Milanom Vićentićem, članom Izvršnog odbora Eurobanke i direktorom Sektora za korporativno bankarstvo.

Tokom vanrednog stanja klijentima ste omogućili moratorijum, a sada je Eurobanka otpočela aktivnosti u vezi sa odobravanjem kredita iz garantne šeme. Kakvo je interesovanje privrede za ove kredite?

Svedoci smo da je kriza pogodila gotovo sve grane privrede, ne samo kod nas, već i u svetu. Dobre i pravovremene mere, kao i podrška najugroženijim kategorijama društva bile su neophodne kako bismo omogućili stanovništvu i privredi da lakše podnesu teret, pa smo svim klijentima banke – fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima omogućili zastoj u otplati obaveza. Moratorijum je građanima i privredi obezbedio neophodna likvidna sredstava u situaciji kada nismo imali najjasniju sliku šta nas sve čeka i koliko će situacija sa koronavirusom trajati.

Sad, kad je situacija stabilnija, podrška privredi je od krucijalnog značaja, naročito kada govorimo o obezbeđivanju njene likvidnosti i sredstava koja su potrebna za optimalno funkcionisanje privrednih subjekata. Sa tim ciljem, Eurobanka je, pored standardne ponude naših proizvoda i usluga, otpočela sa odobravanjem kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava, u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi.

Ove kredite sa mogućnošću pozajmice do 3 miliona evra uz povoljne kamatne stope mogu koristiti mikro, mala i srednja preduzeća, klasifikovana u skladu sa računovodstvenim standardima Republike Srbije i preduzetnici. Namenjeni su svim postojećim, ali i novim klijentima Eurobanke, a mogu se koristiti u dinarima ili evrima, sa rokom otplate do 36 meseci. Važno je napomenuti da je omogućen i grejs period od 9 do 12 meseci, što bi trebalo da bude optimalan rok za privredu da se vrati na stari kolosek, u vreme pre krize.

Privrednici su kredite iz garantne šeme shvatili kao „vetar u leđa“, pa je do sada preko 60 miliona evra sredstava obuhvaćeno zahtevima koji su u obradi, što dovoljno govori o njihovom velikom interesovanju. Dodatno, svi zainteresovani privredni subjekti koji ulaze u ovaj program, sve informacije mogu dobiti putem Kontakt centra 0800 1111 44/opcija 5, ali i kod nadležnog saradnika za rad sa privredom.

Eurobank je potpisala Ugovor o kreditnoj liniji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), a krediti iz ove linije takođe su namenjeni malim i srednjim preduzećima.

Blizu milion ljudi u Srbiji radi u sektoru malih i srednjih preduzeća. Imajući taj podatak na umu, koliko god da razvijate svoje proizvode i usluge za druge kategorije klijenata, ne možete da zažmurite na tu činjenicu i da očekujete privredni oporavak bez podrške i osnaživanja onih koji taj teret nose na svojim plećima. Upravo iz tog razloga, Eurobanka je samo u poslednje 4 godine plasirala više od 650 miliona evra u ovaj sektor, a potpisivanjem bilateralnog ugovora o kreditnoj liniji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) obezbedili smo sredstva u iznosu od 40 miliona evra.

Vaše napore prepoznale su i kredibilne međunarodne finasijske institucije, pa je Eurobank u veoma kratkom vremenskom periodu dobila i dve značajne nagrade. O čemu je reč?

Mi se vodimo devizom da se rad i trud uvek isplate. I zaista je tako. Program za podsticanje trgovine (TFP) Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) nagradio je Eurobank kao Najaktivniju emisionu banku u Srbiji u 2019. godini, dok je Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Svetske banke, Eurobanci dodelila nagradu za Najbolju emisionu Banku u Centralnoj Evropi u 2019. godini za partnerstvo u Globalnom programu finansiranja trgovine. Ova priznanja su nam veoma značajna jer predstavljaju potvrdu opredeljenja Eurobanke ka pružanju dugoročne podrške razvoju privrede u Srbiji i stalnom unapređenju saradnje sa međunarodnim finansijskim partnerima.

Šta će biti u fokusu Banke u narednom periodu?

Pored očuvanja zdravlja zaposlenih i klijenata, nastavićemo da podržavamo sektor malih i srednjih preduzeća, koji smatramo ključnim za vitalnost naše privrede, a veliku pažnju posvetićemo proizvodima i uslugama namenjenim i ostalim klijentima, koji su navikli na profesionalizam i visok nivo kvaliteta proizvoda i usluga.

Tags
Back to top button