NBS bankama obezbedila dodatnu dinarsku i deviznu likvidnost – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKENBSSLIDERSVE VESTI

NBS bankama obezbedila dodatnu dinarsku i deviznu likvidnost

Narodna banka Srbije (NBS) prodala je na redovnim tromesečnim deviznim svop aukcijama, 56 miliona evra (u zamenu za 6,6 milijardi dinara) i kupila 25 miliona evra (u zamenu za 2,9 milijardi dinara), po takozvanim fiksnim svop poenima, umesto po varijabilnim višestrukim svop poenima kao do sada, objavljeno je na sajtu centralne banke.

“Izmenom principa realizacije na deviznim svop aukcijama, po kome svop kupovina i svop prodaja deviza više ne moraju biti identične u realizovanom iznosu, Narodna banka Srbije omogućava bankama da pribave potreban iznos dinarske i devizne likvidnosti po povoljnim kamatnim stopama – od 0,85 odsto za dinarska sredstva i nula procenata za sredstva u evrima”, objavila je NBS.

Pored redovnih tromesečnih svop aukcija deviza, organizovana je i repo kupovina dinarskih državnih hartija od vrednosti putem koje je NBS bankama obezbedila jednu milijardu dinara na rok od sedam dana, po povoljnoj kamatnoj stopi od 0,75 odsto, jednakoj kamatnoj stopi na depozitne olakšice, što je najniža kamatna stopa u koridoru kamatnih stopa NBS.

Iz NBS su istakli da su, putem deviznih svop aukcija i aukcije repo kupovine hartija od vrednosti, nastavili sa podrškom domaćem finansijskom i ukupnom ekonomskom sistemu u uslovima vanrednog stanja u Srbiji usled širenja virusa COVID-19.

“Pažljivo pratimo likvidnost bankarskog sektora i kretanja na finansijskom tržištu i spremni smo da, u slučaju potrebe, upotrebimo sve raspoložive instrumente, kako bismo obezbedili nastavak nesmetanog funkcionisanja domaćeg novčanog tržišta i celokupnog finansijskog sistema”, navedeno je u saopštenju.

Tags
Back to top button