Jorgovanka Tabaković proglašena za najboljeg svetskog i evropskog guvernera po izboru magazina „The Banker“ – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Jorgovanka Tabaković proglašena za najboljeg svetskog i evropskog guvernera po izboru magazina „The Banker“

Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković dobitnik je godišnjih priznanja za najboljeg guvernera na globalnom nivou i za najboljeg evropskog guvernera, koja dodeljuje mesečnik „The Banker“.

Povodom dodele priznanja Tabaković je izjavila za Bankar.rs da joj, iako mnoga priznanja koja smo kao država dobili za ekonomske uspehe podrazumevaju priznanja rezultata NBS i priznanja njoj lično, ovo prvo personalizovano priznanje mnogo znači.

„Veliko je zadovoljstvo primiti vest o ovakvoj nagradi od tako uglednog i uticajnog časopisa. Ali zadovoljna sam, pre svega, jer zahvaljujući rezultatima našeg rada građani Srbije bolje žive, lakše mogu da planiraju svoj život i poslove, a privrednici imaju predvidive i podsticajne uslove za poslovanje. I bez priznanja i pohvala ja mogu jedino ovako kako sam radila i do sada – u najboljem interesu svih, jer je NBS institucija koja mora da u mozaik složi sve pojedinačne interese. I ubuduće će svi naši napori biti usmereni ka očuvanju postignute stabilnosti, stabilnoj i zdravoj ekonomiji i finansijskom sektoru, i iznad svega daljem unapređenju životnog standarda naših građana“, rekla je Tabaković za Bankar.rs.

Naime, magazin „The Banker“, koji je deo „Financial Times“ grupe, svake godine u januaru dodelom nagrade „Central Banker of the Year“ odaje priznanje čelnicima centralnih banaka koji su sa najvećim uspehom doprineli podsticanju rasta i stabilizaciji ekonomija svojih zemalja.

U obrazloženju ovog časopisa za dodelu priznanja guverneru Jorgovanki Tabaković navedeno je da se nalazi na čelu Narodne banke Srbije od 2012. godine, i tokom tog perioda radila je na jačanju bankarskog sistema zemlje i sprovodila monetarnu politiku kojom je ublažena inflacija i podržana kako domaća tražnja, tako i rast bankarskih kredita.

„Danas je bankarski sistem Srbije visoko likvidan, profitabilan i dobro kapitalizovan, u velikoj meri zahvaljujući politikama i nadzoru NBS. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), u prvoj polovini 2019. godine, pokazatelj adekvatnosti kapitala ovog sektora bio je iznad 22%, dok su krediti privredi rasli po stopi od 10% godišnje.

Ekspanzivna monetarna politika je u tom pogledu bila od pomoći, kao i sve veće poverenje u srpsku privredu, kao rezultat dobrog upravljanja od strane NBS i Vladinih institucija. Međutim, može se argumentovano tvrditi da je unapređeni kvalitet aktive bankarskog sektora Srbije odigrao važniju ulogu u dostizanju ovog rezultata. U toj oblasti, NBS je, pod vođstvom gospođe Tabaković, ostvarila jedno od svojih najzapaženijih postignuća. Tokom 2019. godine učešće problematičnih kredita se kretalo na nivou od oko 5%, u odnosu na 22% iz 2015. Ovaj nagli preokret u velikoj meri je zasluga rada NBS, koja je, u okviru šire Strategije za rešavanje problematičnih kredita, između ostalih mera, u bankarski sistem uvela unapređenje računovodstvenih standarda i procene kolaterala, sa velikim uspehom.

Uprkos ovom uspehu, NBS je nastavila da unapređuje regulativu i nadzor da bi ojačala prudencijalni okvir u Srbiji. Tu spadaju regulatorne inicijative usvojene u decembru 2018. kojima se ograničava bankarski portfolio dugoročnih gotovinskih i potrošačkih kredita. Usvojena su takođe i ograničenja stepena kreditne zaduženosti fizičkih lica. Pored toga, NBS je pokrenula i anketu o izloženosti srpskih kreditora zajmoprimcima na tržištu koji se ne štite od deviznog rizika. Na taj način, NBS će imati bolji uvid u to kako banke procenjuju zaštitu od deviznog rizika svojih klijenata i kako onda finansijske institucije upravljaju tim zajmovima.

U oktobru 2018, NBS je pokrenula sistem za instant plaćanja koji obuhvata transakcije u vrednosti do 300.000 dinara (2,849 dolara). Prema uslovima koje je NBS uvela u aprilu 2019, kreditori u Srbiji su u obavezi da obezbede instant plaćanja putem svih raspoloživih kanala plaćanja, uključujući, između ostalog, mobilno i internet bankarstvo, transakcije na šalterima, plaćanja računa i transakcije na prodajnim mestima. Pokretanje ove inicijative za instant plaćanja doprinosi još jednom cilju NBS: dinarizaciji.

Nastojeći da podstakne korišćenje domaće valute i smanji upotrebu evra u privredi, NBS je pokrenula niz inicijativa, uključujući veću obaveznu rezervu za devizne depozite. Instant plaćanja bi takođe trebalo da doprinesu tome kroz veću upotrebu dinarskih plaćanja preko mobilnih telefona. Na osnovu podataka MMF-a, dinarizacija ukupnih depozita bankarskog sektora iznosila je 32% u aprilu 2019, dok je stepen dinarizacije ukupnih kredita privredi i stanovništvu bio 33%. Uz to, udeo državnog duga u dinarima bio je oko 25%. Iako je to skroman rast nakon usvajanja prve državne strategije dinarizacije u 2012, tempo reformi mogao bi da se ubrza nakon revidiranja strategije u 2018.

U međuvremenu, u junu 2019. Srbija je uklonjena sa sive liste FATF-a, što znači da više nije pod monitoringom ove organizacije u sklopu kontinuiranog usklađivanja sa standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Pod rukovodstvom gospođe Tabaković, NBS je odigrala ključnu ulogu u postizanju ovog cilja, kroz svoja osnovna regulatorna i nadzorna ovlašćenja.

Zahvaljujući ovim i drugim merama, gospođi Tabaković dodeljena je globalna nagrada za najboljeg guvernera centralne banke za 2020. godinu. Stabilnost finansijskog sektora Srbije, kao i širi uspeh srpske ekonomije u proteklim godinama, umnogome su rezultat njenog rada. I pored toga, gospođa Tabaković se ne odmara na lovorikama. U toku su aktivnosti na unapređenju nadzora NBS nad bankarskim sektorom i unapređenju kanala komunikacije sa drugim državnim telima. Iz ovih i drugih razloga, Srbiju očekuje svetlija ekonomska budućnost“, navedeno je u obrazloženju za dodelu nagrade.

Priznanje se dodeljuje na osnovu odluke redakcije tog magazina i ankete sprovedene među bankarima i ekonomistima, i dodeljuje je se na globalnom nivou, kao i za Evropu, Severnu i Južnu Ameriku, Aziju-Pacifik, Bliski Istok i Afriku.

Magazin „The Banker“ od 1926. godine piše o dešavanjima u svetu finansija i bankarstva.

 

 

 

 

 

Tags
Back to top button