Balkanu od EU milijarde za “zelene projekte” – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Balkanu od EU milijarde za “zelene projekte”

Evropska unija priprema paket ekoloških projekata “Zelena agenda” za zemlje zapadnog Balkana na kojoj će zajedno raditi Evropska komisija i visoki predstavnik za spoljnu politiku, naglašeno je u usvojenom dokumentu “Evropska zelena politika”.

Dokument, koji je iz Komisije prosleđen Evropskom parlamentu i Evropskom savetu, predviđa ekološka i energetska partnerstva s ovim zemljama s ciljem smanjenja zavisnosti o prljavim tehnologijama poput uglja, nafte i mazuta. Iako još nisu definisani konkretni projekti, niti konačna suma koja će biti izdvojena u ove svrhe, u dokumentu je istaknuto da će najmanje 25 odsto svih sredstava za naš region biti usmereno u ekološke projekte poput vetroelektrana, solarnih panela, elektromobiliteta i drugih mera.

To bi značilo da bi našem regionu u narednom petogodišnjem periodu na raspolaganju za zelene projekte mogle biti milijarde eura grantova i kredita sa vrlo niskim kamatnim stopama koje bi se mogle “izbiti” iz ostvarene dobiti.

“Uzročnici klimatskih promena i gubitka biodiverziteta su globalni i nisu ograničeni nacionalnim granicama. EU može iskoristiti svoj uticaj, ekspertize i finansijske resurse da pokrene svoje susede i partnere da se priključe održivim merama”, naglašeno je.

Krajnji cilj ovih mera je, kako je istaknuto, da do 2050. godine Evropa bude karbon neutralna, odnosno da ne ispušta više ugljen-dioksida u atmosferu od one količine koju uspe da apsorbuje. Postavljen je međucilj da do 2030. godine Evropa emituje 55 odsto ugljen-dioksida u odnosu na 1990. godinu, sa težnjom da se taj broj spusti na 50 odsto.

“Kako bi se ostvarile ove mjere, Komisija će do juna 2021. pregledati, predložiti i promeniti sve politike koje se odnose na klimu, uključujući i moguće proširenje sistema trgovine emisijama na nove sektore”, naglašeno je u dokumentu.

Pojašnjenja radi, trgovina emisijama je mera koju zemlje primenjuju kako bi zagađivače naterale da plaćaju za zagađenja koja ispuštaju u vazduh, ili otkupljuju kvote zagađenja od zemalja koje su svoja zagađenja već smanjila. Time se stimuliše smanjenje zagađenja i finansijske beneficije zemljama koje su to već učinile, što doprinosi smanjenju ukupnih emisija gasova koji doprinose klimatskim promenama.

Evropski savet za spoljne poslove u svojoj analizi ističe da postoje najmanje četiri razloga zbog kojih bi EU morala uključiti i zapadni Balkan. Prvi razlog se, kako navode, odnosi na to da su energetski sistemi Balkana i EU već uvezani, a dalja integracija će ionako biti nastavljena.

Osim toga, kako naglašavaju, zapadni Balkan već ima razvijenu mrežu obnovljivih izvora energije poput hidroelektrana, čiji se kapaciteti mogu dalje širiti. To, kako ističu, može pomoći smanjenju ukupnih evropskih emisija. Četvrti razlog se, kako je naglašeno, odnosi na to da bi politika usklađivanja cena energenata mogla izostaviti naš region, što je scenario koji savetuju da treba izbjeći.

Oni savetuju da bi jedna od sistemskih mera mogla biti subvencionisanje instaliranja solarnih elektrana na površinama površinskih ugljenskih kopova, a postoje i kadrovi koji bi se lako mogli reedukovati za zapošljavanje u ovom sektoru.

“Ključne međunarodne finansijske institucije, poput Evropske investicione banke ili EBRD-a i Svetske banke, imaju jaku klimatsku politiku. Nedavno se EIB, najveća kreditna banka na svetu, povukla iz finansiranja svih fosilnih projekata i najavila da će svoje finansije uskladiti s ciljevima Pariske konferencije do kraja 2020”, istakli su.

Izvor: Nezavisne novine

Tags
Back to top button