Srbija emituje hartije od vrednosti za 2,4 milijarde evra – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASVE VESTI

Srbija emituje hartije od vrednosti za 2,4 milijarde evra

Država Srbija emitovaće sledeće godine obveznice ukupne vrednosti 2,4 milijarde evra radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.

Vlada Srbije donela je sedam odluka o emitovanu hartija od vrednosti na različite iznose u dinarima i evrima, koje su objavljene u poslednjem Službenom glasniku, piše Nova ekonomija.

Vrednost prve emisije je 100 milijardi dinara, obveznice će biti emitovane 28. januara 2020. godine, a datum dospeća je 30. jul 2025.

Prema drugoj odluci, 29. januara sledeće godine emitovaće se hartije vrednosti 150 miliona evra, koje dospevaju 31. januara 2040. godine.

Još jedna emisija vrednosti 100 miliona evra biće puštena 12. februara 2020, a datum dospeća je 14. februar 2022.

Obveznice vrednosti 100 milijardi dinara biće emitovane 18. februara 2020, sa datumom dospeća 20. avgust 2032. godine.

Država će i 26. februara sledeće godine emitovati hartije od vrednosti, ponovo u iznosu od 100 miliona evra, a datum dospeća je 28. februar 2032.

Dugoročne državne hartije od vrednosti, takođe u iznosu od 100 miliona evra, biće emitovane 28. marta 2020. a datum dospeća je 20. mart 2025. godine.

Poslednja emisija vredna je 30 milijardi dinara, emitovaće se 1. aprila 2020. a datum dospeća je 3. april 2023.

Ukupna vrednost svih ovih emisija je 450 miliona evra i 230 milijardi dinara. Izraženo u evrima, to su 2,4 milijarde evra.

Stanje duga opšte države 31. oktobra 2019. godine iznosilo je 24,3 milijarde evra od čega javni dug centralnog nivoa vlasti Srbije iznosi gotovo 24 milijarde evra, a negarantovani dug jedinica lokalne vlasti 397,6 miliona evra, prema podacima Uprave za javni dug.

Od početka godine, javni dug Srbije povećao se za preko 964 miliona evra, a nešto manje od pola te svote nastalo je neto zaduživanjem na domaćem finansijskom tržištu, odnosno emitovanjem obveznica.

Tags
Back to top button