Preko Instant platnog sistema preko 2,7 miliona plaćanja – Bankar.rs
Elektronsko bankarstvoSLIDERSVE VESTI

Preko Instant platnog sistema preko 2,7 miliona plaćanja

Za sedam i po meseci rada Instant platnog sistema u Srbiji, čiji je operator Narodna banka Srbije, obavljeno je više od 2,7 miliona plaćanja, rekla je viceguverner NBS Ana Ivković i navela da je digitalizacija jedan od prioriteta Centralne banke.

Ivković je rekla da Instant platni sistem NBS, koji je pušten u rad 22. oktobra kao prvi sistem za instant plaćanje u regionu, omogućava prenos novčanih sredstava u bilo kom momentu u toku dana, 24 sata, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini.

“To znači da nema višse čekanja u redovima, za 1,2 sekunde imate novac na raspolaganju u bilo kom momentu u toku dana“, rekla je Ivković.

Učesnici na tržištu, kaže Ivković, treba da prepoznaju momenat i iskoriste infrastrukturu koja im je dostupna, da tu osnovu nadograde i ponude rešenja koja će biti prilagođena svima.

“Ono što ostaje kao imperativ je da se vodi računa o sigurnosti i zaštiti interesa korisnika. Tu nema prostora za kompromis”, poručila je ona.

Naglasila je, preneo je Tanjug, da je NBS radila intenzivno na razvoju finansijskih usluga i jačanju konkrencije na tržištu patnih usluga, pa tako danas u Srbiji sredstva prebacujemo mobilnim telefonom za manje od dve sekunde, imamo banku na telefonu, plaćamo beskontaktno, a postoji mogućnost video identifikacije.

Srbija je, kaže, među prvim zemljama u Evropi koje su uredile postupak video identifikacije, odnosno utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica putem video veze u realnom vremenu, bez potrebe da klijent odlazi u poslovne prostorije banke.

“Naravno, proces je uređen na način da obezbeđuje potpunu sigurnost i bezbednost prilikom identifikacije klijenta”, naglasila je ona.

Ivković je navela da ekonomska stabilnost i inovacije stvaraju dobre osnove za lakše poslovanje.

Govorila je o podršci koju je poslednjih sedam godina NBS pružala firmama z smislu boljih uslova poslovanja, pa je tako nevela da su u Srbiji danas uslovi finansiranja za mikro, mala i srednja preduzeća povoljniji u odnosu na 2012. godinu i to po znatno nižim kamatnim stopama i znatno dužim rokovima za otplatu kredita.

Podsetila je da je na predlog guvernera NBS Jorgovanke Tabaković 2014. započela reforma pravnog okvira za pružanje platnih usluga, te da je te godine usvojen Zakon o platnim uslugama i tako je elektronski novac utvrđen kao digitalni ekvivalent gotovog novca

“Zakonom je omogućeno i da nebankarski subjekti pružaju platne usluge. Danas po tom osnovu u Srbiji imamo registrovanih 12 platnih institucija i dve institucije elektronskog novca”, navela je Ivković i dodala da je to razlog zbog kojeg je broj korisnika i elektronskog i mobilnog bankarstva u Srbiji znatno veći u odnosu na 2012. godinu.

Na primer, u delu interenet plaćanja broj potrošača je povećan sa 700.000 na preko 2,2 miliona, što je rast od preko tri puta.

“U slučaju usluga mobilnog bankarstva, broj korisnika je povećan sa 65.000 na blizu milion i po. Reč je o rastu preko 20 puta. Sve to je doprinosilo razvoju i unapređenju i razvoju e-trgovine”, kazala je Ivković.

Tags
Back to top button