Devizne rezerve na kraju februara više za 51,9 miliona evra u odnosu na januar – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

Devizne rezerve na kraju februara više za 51,9 miliona evra u odnosu na januar

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju februara iznosile 11.398,3 miliona evra, što je za 51,9 miliona evra više u odnosu na januar, odnosno za čak 1.607,2 miliona evra više nego na kraju februara 2018. godine. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 187 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, što je gotovo dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, naveli su u NBS.

Dodaju da su neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju februara iznosile 8.960 miliona evra, što je nešto niže u odnosu na kraj prethodnog meseca kada su iznosile 8.978 miliona evra.

“Na povećanje bruto deviznih rezervi u februaru najviše su uticali prilivi po osnovu uspešnog upravljanja deviznim rezervama, donacija, devizne obavezne rezerve usled uobičajenih aktivnosti banaka i po drugim osnovima, u ukupnom neto iznosu od 104,1 milion evra. Dodatno, pozitivan efekat na devizne rezerve u februaru su imali i tržišni faktori u iznosu od 53,5 miliona evra”, navode u NBS.

Objašnjavaju da su navedeni prilivi u potpunosti nadomestili odlive po osnovu aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu – neto odliv u iznosu od 90,0 miliona evra (odliv od 120,0 miliona evra po osnovu dodatnih svop aukcija – operacije koje su u januaru uticale na povećanje deviznih rezervi i priliv od 30,0 miliona evra po osnovu intervencija NBS kupovinom deviza na međubankarskom deviznom tržištu) i po osnovu razduženja države i drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 15,7 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 433,6 miliona evra i bio je za 61,3 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 928,5 miliona evra.

“Posmatrano na nivou meseca, dinar je u februaru nominalno ojačao za 0,2% u odnosu na evro, dok je od početka ove godine vrednost dinara gotovo nepromenjena u odnosu na evro. U uslovima aprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu u februaru, NBS je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 30 miliona evra, u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa”, kažu u NBS.

Napominju da je, radi postepenog prilagođavanja bankarskog sektora situaciji poboljšane likvidnosti na novčanom tržištu nakon prve dodatne svop aukcije u 2019. godini koja je bila organizovana 28. januara sa rokom dospeća od dve nedelje, Narodna banka Srbije u februaru organizovala dve dodatne svop aukcije deviza EUR/RSD.

“Na aukciji organizovanoj 11. februara NBS je od banaka svop kupila 110,5 miliona evra, čime je bankama obezbedila dinarsku likvidnost na rok od dve nedelje u iznosu od 13,1 milijarde dinara. Na aukciji organizovanoj 25. februara NBS je od banaka svop kupila 70 miliona evra, a bankama obezbedila dinarsku likvidnost na rok od dve nedelje u iznosu od 8,3 milijarde dinara”, kažu u NBS.

Tags
Back to top button