Vladimir Vasić novi generalni sekretar UBS – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Vladimir Vasić novi generalni sekretar UBS

Na svojoj redovnoj sednici, održanoj 19. februara 2019. godine, Upravni odbor Udruženja banaka Srbije izabrao je Vladimira Vasića za novog generalnog sekretara. Upravni odbor Udruženja banaka Srbije zahvaljuje se na uspešnoj dugogodišnjoj saradnji prof. dr Veroljubu Dugaliću, kome je na ovoj funkciji u novembru 2018. godine istekao mandat, potom privremeno produžen do novog izbora generalnog sekretara.

“Gospodin Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uključujući poslove rukovodioca koje je obavljao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravljanje investicionim fondovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravljanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd”,navode u UBS.

Tokom svoje bankarske karijere Vasić je, između ostalog, bio profesionalno angažovan na opštim poslovima vezanim za pružanje podrške poslovanju; obavljao poslove vezane za koordinaciju i kontrolu poslovanja ekspozitura; bavio se strateškim planiranjem i vođenjem projekata od posebne važnosti; bio član komiteta za rizike, član due diligence tima, bio ovlašćen i odgovoran za upravljanje portfolijom projekata, kao i upravljanje ključnim promenama. Osim toga, obavljao je i poslove vezane za operativne rizike i aktivnosti sprečavanja pranja novca i usaglašenosti poslovanja, rukovodio projektima za rast konkurentnosti, performansi i kvaliteta poslovanja banke, i sprovodio savetodavne aktivnosti u cilju strateškog unapređenja finansijskih performansi.

Izborom novog generalnog sekretara Upravni odbor Udruženja banaka Srbije nastojaće da, na čvrstim temeljima dosadašnjih uspeha, osnaži i unapredi dijalog i saradnju sa svim relevantnim institucijama i akterima na bankarskom i finansijskom tržištu, kao i da sa novom energijom modernizuje rad na ostvarivanju zajedničkih interesa svih banaka.

Tags
Back to top button