Kompanija „EOS Matrix“ iz Nemačke otkupljuje potraživanja banaka u stečaju – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Kompanija „EOS Matrix“ iz Nemačke otkupljuje potraživanja banaka u stečaju

Kompanija „EOS Matrix“ iz Savezne Republike Nemačke dala je najbolju ponudu u procesu prodaje prvog paketa spornih i nenaplativih potraživanja (NPL) iz portfelja kojim u ime države i banaka u stečaju upravlja Agencija za osiguranje depozita (AOD), proglašeno je na današnjoj sednici tenderske komisije koja je održana u toj agenciji.

“Tenderska komisija je dala preporuku odborima poverilaca institucija koje učestvuju u postupku da prihvate ponudu i nastave sa potrebnim procedurama kako bi se zaključila transakcija”, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Na prethodnoj sednici tenderske komisije, koja je održana 12. februara, otvorene su obavezujuće ponude za prodaju spornih i nenaplativih potraživanja, nakon čega je finansijski savetnik izvršio analizu predloga kupoprodajnog ugovora.

U roku predviđenom za podnošenje ponuda prispele su dve ponude, a u skladu sa predviđenim pravilima postupka, kao najpovoljnija prihvaćena je ponuda kompanije EOS Matrix u iznosu od 11.290.000 evra.

Inače, predmet ustupanja su potraživanja banaka u stečaju (Agrobanka, Nova Agrobanka, Univerzal banka, Privredna banka Beograd i Razvojna banka Vojvodine), kao i potraživanja kojima AOD upravlja u ime i za račun Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine.

“Navedena prodaja je prvi korak ka prodaji starih potraživanja, koji je načinjen nakon 18 godina, sa ciljem rešavanja pitanja dugovanja iz prethodnog perioda. Ovom prodajom će se sva realna imovina koja služi kao sredstvo obezbeđenja po ovim potraživanjima (zemljište, objekti, oprema i sl.) ponovo aktivirati i vratiti u privredne tokove i time dalje pospešiti privrednu aktivnost. Na ovaj način, država će godišnje uštedeti oko 10 miliona evra, koliko su prosečno koštali stečajni postupci i postupci na godišnjem nivou, a koje su se plaćale prethodne dve decenije”, kažu u ministarstvu.

Agencija za osiguranje depozita je 11. oktobra 2018. godine, objavila oglas za ustupanje portfelja potraživanja uz naknadu javnim prikupljanjem ponuda. Izmenom oglasa objavljenog 30. novembra 2018. godine, rok za dostavljanje obavezujućih ponuda produžen je do 7. februara 2019. godine.

Rokovi iz prvobitnog oglasa su produženi na zahtev potencijalnih investitora kako bi se bolje upoznali sa potraživanjima koja su predmet ustupanja, i kako bi se proces učinio što transparentnijim.

Prodaja prvog paketa NPL-ova je samo početni korak u akcionom planu u okviru kojeg je planirano rešavanje dodatnog paketa nenaplativih i spornih potraživanja države. U naredna 24 meseca se očekuje prodaja svih spornih i nenaplativih potraživanja u portfelju Agencije za osiguranje depozita.

Tags
Back to top button