UniCredit Banka petu godinu zaredom Najbolja banka za pružanje kastodi usluga međunarodnim investitorima u Srbiji – Bankar.rs
Investiciono bankarstvoSVE VESTI

UniCredit Banka petu godinu zaredom Najbolja banka za pružanje kastodi usluga međunarodnim investitorima u Srbiji

UniCredit je od strane uredništva magazina Global fajnans (Global Finance) proglašen za Najbolju banku za pružanje kastodi usluga međunarodnim investitorima (pod-kastodi) u 2018. godini u regionu Centralne i istočne Evrope (CIE), kao i pojedinačnim zemljama poput Srbije, Austrije, Bugarske, Češke Republike i Slovenije.

Uredništvo Global fajnans magazina se rukovodilo istraživanjem tržišta, mišljenjem eksperata i prijavama samih banaka kako bi izabrali institucije koje pouzdano pružaju najbolje pod-kastodi usluge na pojedinačnim tržištima i regionima. Kriterijumi su uključivali sledeće: odnose sa klijentima, kvalitet usluge, konkurentne cene, glatko rešavanje nestandardnih situacija, tehnološke platforme, aktivnosti nakon saldiranja transakcija finansijskim instrumentima, planove kontinuiteta poslovanja i poznavanje lokalne regulative i prakse. U obzir su takođe uzete i povratne informacije dobijene od korisnika kastodi usluga. Poslovanje u ovom segmentu je posmatrano u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017.

Andrea Dijamanti, direktor UniCreditove Divizije korporativnog, investicionog i privatnog bankarstva u regionu CIE, je izjavio: “Mi smo izuzetno srećni što smo širom regiona CIE i u pojedinačnim zemljama prepoznati za izvrsnost kada su u pitanju potrebe naših pod-kastodi klijenata i to u okruženju koje postaje sve složenije i koje se brzo menja.”

Tags
Back to top button