Kako se može unaprediti privredni ambijent u Srbiji? – Bankar.rs
ANALIZESVE VESTI

Kako se može unaprediti privredni ambijent u Srbiji?

Srbija beleži stalni napredak po lakoći poslovanja na „Duing biznis” listi Svetske banke i sada je na 43. mestu i lider je u regionu po privlačenju stranih direktnih investicija.

To nesporno pokazuje da se mnogo toga menja nabolje, ali je potrebno činiti korake koji će obezbediti uslove koji će privući investitore. Stav privrednika je da je za to ključno obezbeđenje većeg nivoa pravne sigurnosti, a pre svega predvidivosti nameta, kao i veća efikasnost sudova.

Direktor Nemačko-srpske privredne komore Martin Knap ističe da je pravna sigurnost u planiranju izuzetno važna jer omogućava da se nekoliko godina unapred znaju uslovi poslovanja, koji porezi moraju da se plate i koliki će biti. Po njegovim rečima, privrednici u anketama pravnu sigurnost smatraju najvažnijom, te da je važno da se ubrzaju sudski procesi. On je ukazao i na to da u je okviru pregovora s EU pravna sigurnost jedan od najbitinijih delova, ali i da bi mnogo značilo kada bi Srbija sama unapređivala neke stvari, umesto da čeka direktne instrukcije u okviru pregovora.

Inače, nemačke i srpske kompanije, kao i druge članice Nemačko-srpske privredne komore, pozitivno ocenjuju privrednu klimu u Srbiji, izražavaju pozitivna očekivanja u okviru sopstvenog poslovanja, većina bi ponovo investirala u našoj zemlji, ali ističu da je neophodna intenzivnija borba protiv korupcije i jačanje pravne sigurnosti.

Pravna sigurnost i vladavina prava treba da bude izvor konkurentske prednosti Srbije u privlačenju novih investicija, ukazuju stručnjaci. Efikasni sudovi i javna uprava, predvidivost nameta, jednak tretman pred zakonom i u javnim nabavkama, transparentnost, rešeni imovinskopravni odnosi, planska dokumenta i drugo, čine pravnu sigurnost za investicije.

Direktor Sektora za analitiku i usluge u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić ističe da investitori sve više insistiraju na pravnoj sigurnosti, koja podrazumeva pravnu predvidivost i transparentnost, ujednačenu sudsku praksu, što je jedan od osnovnih principa vladavine prava. Po njegovim rečima, sve rizike nije moguće anulirati, ali ako postoji pravna sigurnost, onda se više ili manje od njih može zaštititi.

Nisu svi investitori isti
Važno je i to kakvi su investitori – jer, po rečima savetnika za investicije Mahmuda Bušatlije, postoje dve vrste – špekulativni i oni koji se mogu nazvati institucionalnim. Dok špekulativnim, koji dolaze da bi brzo uložili novac s idejom da ga brzo i mnogo više nego što su uložili iznesu iz zemlje, pogoduje relativno neuređen ekonomski ambijent, u drugu grupu investitora spadaju oni koji dolaze da ostanu i koji će profit ostvaren u Srbiji reinvestirati, a neće ga izneti iz zemlje, te je njima potreban mnogo uređeniji pravni okvir, koji će im obezbediti sigurnost kapitala i garantovati imovinu i konkurentnost.

On je ukazao na to da se u izveštajima agencija za ocenu kreditnog rejtinga, kao i MMF-a i Evopske komisije, navodi da je neophodno unaprediti vladavinu prava u Srbiji. Budući da investitori idu tamo gde postoji pravna sigurnost i da je Srbija lider u privlačenju stranih direktnih investicija u regionu, Stanić je kazao da je to posledica povoljnog ekonomskog trenda, ali i podsticaja države i aktivnosti za unapređenje vladavine prava i pravne sigurnosti, te da to treba da bude izvor konkurentske prednosti u privlačenju novih stranih direktnih investicija.

Brže i lakše pribavljanje građevinske dozvole sigurno je dobar signal za one koji planraju da ulažu u Srbiju, ali je za to potrebno i da se ubrzaju sudski procesi, da se pojednostave obimne procedure i smanji birokratija, te da informacije o privrednim subjektima budu dostupnije.

D. Mlađenović/Dnevnik.rs

Tags
Back to top button