Udruženje “Efektiva” podnelo pritužbu zbog postupanja Privrednog suda u Nišu – Bankar.rs
KreditiSVE VESTI

Udruženje “Efektiva” podnelo pritužbu zbog postupanja Privrednog suda u Nišu

Udruženje apeluje da se preduzmu sve mere radi otklanjanja “kršenja ustavnih postulata u domenu pravosuđa”.

Udruženje apeluje da se preduzmu sve mere radi otklanjanja “kršenja ustavnih postulata u domenu pravosuđa”.

– Postupajući sudija Privrednog suda u Nišu 3 veće u predmetu 3 P.br.784/17 je prekršio postulate kojima se garantuje nezavisnost i samostalnost sudija u domenu sudskog odlučivanja i to na način što je donoseći prvostepenu presudu 3 P.br. 784/17 od 01.02.2018. godine, odnosno njenim dostavljanjem subjektu koji nije stranka u postupku, direktno se svrstao na stranu komercijalnih banaka u svim sporovima koje građani Srbije vode pred sudovima širom Srbije a radi zaštite svojih zakonom garantovanih prava – navelo je Udruženje u saopštenju.

 Kako se dalje navodi, udija je prvostepenu presudu dostavio Udruženju Banka Srbije gde isto udruženje informišu da je odbijen tužbeni zahtev tužioca sa konstatacijom prvostepenog suda “da parnice u sporovima povodom ugovora o bankarskom kreditu privlače veliku pažnju javnosti, posebno i zbog neusklađene i protivurečne sudske prakse domaćih sudova”.Udruženje Efektiva je otpočelo obaveštavanje svih relevantnih subjekata – Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Advokatske komore Beograda, Advokatske komore Srbije, Advokatske komore Niša, Vladu republike Srbije, međunarodne institucije koje se bave praćenjem usaglašavanja pravnih normi u postupku približavanja Srbije EU, te putem elektronske pošte više desetina hiljada građana koji su zaštitu svog prava potražili pred sudovima od kojih očekuju primenu zakona.

 

Izvor: srbijadanas.com

Tags
Back to top button