Erste banka ostvarila neto dobit od 2,6 milijardi dinara u 2017. – U planu investicija u moderan operativni sistem – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Erste banka ostvarila neto dobit od 2,6 milijardi dinara u 2017. – U planu investicija u moderan operativni sistem

Novosadska Erste banka ostvarila je u 2017. godini ukupnu neto dobit od 2,632 milijarde dinara, što je za 27,5% bolji rezultat nego prethodne godine kada je ostvarena neto dobit od 2,064 milijarde dinara.

Kako je saopšteno iz banke, glavni razlozi su povećanje volumena i kvalitetniji portfolio, koji se ogleda kroz smanjenje NPL-a sa 6,7% na kraju 2016. godine, na 3,2 % na kraju 2017. Ovom smanjenju su najviše doprineli otpisi potraživanja koja su 100% rezervisana po odluci Narodne banke Srbije.
Ostvaren je i pozitivan neto prihod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki zaključno sa četvrtim kvartalom 2017.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani su za 34,9% u odnosu na kraj 2016. godine i iznosili su 50,8 milijardi dinara, dok su plasmani pravnim licima smanjeni za 4,6%, na 56,6 milijardi dinara.

Depoziti stanovništva i mikro klijenata su porasli za 10,9% na 56,5 milijardi dinara, a depoziti pravnih lica su skočili za 52,8% u odnosu na kraj 2016. godine, na 36,5 milijardi dinara.

Dobit od kamata je bila viša za 6,8% i iznosila je 6,218 milijarde dinara, dok je dobit od naknada i provizija povećana za 2,1%, na 1,488 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Erste banka je sa četvrtim kvartalom 2017. godine ostvarila 6,9% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, dok su operativni rashodi veći za 9,4%. U odnosu na isti period 2016. godine, operativna dobit banke je veća za 1,7% i iznosi 2,572 milijarde dinara, dok je na kraju četvrtog kvartala 2016. godine banka ostvarila 2,529 milijardi operativnog rezultata.

Bilansna suma je uvećana za 13,3%, sa 142,9 milijardi dinara na kraju 2016. godine na 161,9 milijardi dinara na kraju četvrtog kvartala 2017. Adekvatnost kapitala Erste banke iznosi 17,97%, a racio problematičnih kredita u odnosu na ukupne plasmane bio je na kraju četvrtog kvartala 3,2%.

– Prošla godina je bila izuzetno uspešna, naročito u radu sa stanovništvom i preduzetnicima. Podržali smo više od 2.000 klijenata da obezbede stambeni prostor za sebe i svoje porodice, a kroz program našeg socijalnog bankarstva “Korak po korak” podržan je rast i razvoj 50 startap firmi i socijalnih preduzeća. Odobrili smo i prvi kredit organizaciji civilnog društva koja će pomoću njega multiplikovati pozitivan uticaj na zajednicu – izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke a.d. Novi Sad.

Prema njegovim rečima, u radu sa privredom generisan je porast u poslovanju sa malim i srednjim preduzećima kroz kredite, akreditive i garancije, dok je kod velikih preduzeća zabeleženo nešto niže kreditiranje.

Carić je posebno istakao da je višegodišnje uspešno poslovanje omogućilo i donošenje važne odluke o velikom investiranju u novi informacioni sistem i sveobuhvatnu transformaciju banke.

– Kako bi naši klijenti mogli u još većoj meri da iskoriste sve prednosti digitalizacije i personalizovanog pristupa, ušli smo u ciklus velikih investicija u moderan i fleksibilan operativni sistem, poslednju reč tehnologije u sferi globalnih bankarskih softvera – naglasio je Carić.

Izvor: eKapija
Tags
Back to top button