NLB banka zapošljava: Direktor ekspoziture – Senior

NLB banka AD Beograd je otvorila poziciju Direktor ekspoziture – Senior, u Valjevu.

 

KONKURIŠITE OVDE

Check Also

Erste banka zapošljava: Ekspert za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Erste banka je raspisala oglas za poziciju:  Ekspert za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja …