Udruženje banaka Srbije započinje projekat „Evropski kviz novca“ – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Udruženje banaka Srbije započinje projekat „Evropski kviz novca“

Udruženje banaka Srbije, po preporuci Evropske bankarske federacije iz Brisela, širi svest o značaju blagovremenog finansijskog opismenjavanja i podstiče poslovne banke u Srbiji da na sistematičan način sprovode aktivnosti finansijske edukacije sadašnjih i budućih korisnika finansijskih usluga.

Pored toga, Udruženje i direktno doprinosi kreiranju inicijativa i projekata koji se u ovoj oblasti primenjuju u bankarskim sektorima širom Evrope, učestvujući aktivno u radu više tela Evropske bankarske federacije kao njen pridruženi član.

Tako je već nekoliko godina Udruženje banaka Srbije jedno od nacionalnih bankarskih udruženja koja sa uspehom ogranizuju Evropsku nedelju novca. Ova inicijativa za promociju finansijske edukacije širom Evrope, koju je ustanovila upravo Evropska bankarska federacija 2015. godine, podrazumeva brojne aktivnosti koje se tokom jedne nedelje marta održavaju u bankarskim sektorima širom Evrope. Imajući u vidu značaj finansijske pismenosti i finansijske edukacije svih građana, a naročito mladih, Udruženje banaka Srbije sprovodi odgovarajuće aktivnosti i tokom ostalog dela godine i aktivno je posvećeno promociji i razvoju ove oblasti.

Upravo s tim ciljem, Udruženje banaka Srbije će, u saradnji sa Evropskom bankarskom federacijom i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao domaćim partnerom, omogućiti realizaciju još jednog projekta, odnosno inicijative usmerene ka podizanju nivoa finansijske pismenosti kod mladih. Reč je o Evropskom kvizu novca, koji se prvi put organizuje kao takmičenje sa više od hiljadu učesnika uzrasta od 13 do 15 godina iz 30 evropskih zemalja.

 Takmičenje će se odvijati u dve faze. Prva faza su nacionalna takmičenja, u kojim će se odeljenja ili njihovi predstavnici međusobno nadmetati u znanju iz oblasti finansija putem kviza preko interneta, koristeći besplatnu Kahoot! platformu. Nacionalno takmičenje odeljenja za učesnike iz Srbije zakazano je za 16. mart 2018. godine u 10:30h, a dva učenika iz odeljenja koje pobedi biće pozvana na međunarodno finale Evropskog kviza novca 8. maja 2018. godine u Briselu. Udruženje banaka Srbije će omogućiti učešće pobednika nacionalnog takmičenja na evropskom finalu, pokrivajući troškove puta i smeštaja za dva učenika i pratioca (nastavnika).

Informacije o kvizu, načinu učešća i registraciji dostupne su na sajtu Udruženja banaka Srbije.

 

Izvor: dnevnik.rs

Tags
Back to top button