Centralna banka Crne Gore: Bankama rečeno da obustave outsourcing poslova – Bankar.rs
INOSTRANE BANKE

Centralna banka Crne Gore: Bankama rečeno da obustave outsourcing poslova

Centralna banka (CBCG) obavestila je banke da do usvajanja izmena Zakona o bankama obustave eksternalizaciju, odnosno poveravanje dela poslova trećim licima, zbog čega je deo radnika ostajao bez posla.

Iz CBCG su Pobjedi kazali da će eksternalizacija ili outsorsing, koja je sve prisutnija u jednom broju banaka, biti uređena novim zakonom.

„Obavestili smo banke da eventualnu nameravanu eksternalizaciju odlože do usvajanja zakona. Precizno uređenje poslova koji se mogu eksternalizovati i postupak izdavanja odobrenja biće dodatno regulisani odlukom koja će biti donesena nakon usvajanja zakona“, rekli su iz CBCG.

Oni su dodali da je izmenama Zakona o bankama, koji je u proceduri, utvrđena obaveza banaka da za poslove koje imaju nameru da eksternalizuju moraju prethodno pribaviti odobrenje CBCG.

Sindikat banaka je kroz primedbe na izmene zakona tražio da se u tekst unese da poslovi platnog prometa, kreditnog i operativnog rizika, komercijani i poslovi informacionih tehnologija ne mogu poveriti osobama i kompanijama izvan banke.

Oni su predložili i da se u zakon ugradi da banka ne može poveriti poslove stranoj kompaniji, odnosno nerezidentu.

U Sindikatu smatraju da ta pojava nema uporište u zakonu, a u CBCG da eksternalizacija važećim propisima nije zabranjena.

„Sadašnji regulatorni okvir ne propisuje zabranu eksternalizacije određenih poslova. To znači da se pojedini eksternalizovani poslovi ne bi mogli tretirati kao kršenje propisa. Poslove koje banke mogu poveriti specijalizovanim licima u ovom trenutku je delimično obuhvaćeno Zakonom o bankama“, objasnili su iz CBCG..

Pobjeda/Bankar.me

Tags
Back to top button