Ekspobank u Srbiji ostvaruje rast kredita i značajne finansijske rezultate zahvaljujući implementaciji nove strategije – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Ekspobank u Srbiji ostvaruje rast kredita i značajne finansijske rezultate zahvaljujući implementaciji nove strategije

Ekspobank a.d. Beograd, u vlasništvu Ekspobank CZ a.s. iz Češke Republike, je izdala saopštenje o ključnim finansijskim rezultatima koji su postignuti od momenta kupovine od strane Ekspobank CZ u februaru 2017. Za šest meseci od 1. marta 2017. godine, Ekspobank a.d. Beograd je uspešno sprovela proces promene naziva i optimizovala aktivnosti, uz porast kreditiranja privrede, poboljšanje ključnih pokazatelja poslovanja i neto kamatne marže.

Ekspobank a.d. Beograd je već ostvarila značajan napredak na bazi nove strategije, čiji je fokus podrška malim i srednjim preduzećima koja se bave međunarodnom trgovinom sa glavnim trgovinskim partnerima Srbije, poput Evropske unije i Rusije. Uspešan rad u ovoj oblasti se vidi u kreditnom portfoliu banke, koji je 1. marta 2017. godine iznosio 3,8 milijardi dinara, a porastao je za 29% na 5,0 milijardi dinara na dan 25. avgusta 2017. godine (prema nerevidiranim finansijskim izveštajima). Rastući udeo kredita preduzećima koji rade sa EU i Rusijom dostigao je 15% do današnjeg dana.

Uz povećanje kredita malim i srednjim preduzećima, Ekspobank a.d. Beograd je optimizirala svoju mrežu filijala, što je dovelo do planiranog smanjenja depozita u periodu neposredno nakon promene vlasništva i promene naziva banke. Ipak, depoziti su se stabilizovali u avgustu 2017. godine, i banka očekuje da će do kraja godine doći do njihovog rasta.

Zahvaljujući aktivnom upravljanju sredstvima i imovinom, banka je uspela da značajno ojača svoju neto kamatnu maržu, koja je sada uporediva sa vodećim bankarskim institucijama u Srbiji. Ovim je, uz uštede koje su ostvarene optimizacijom poslovnih aktivnosti, omogućena transformacija poslovanja Ekspobank a.d. Beograd od banke koja je poslovala sa gubitkom u profitabilnu banku.

“Uspešno i efikasno smo završili izmenu strategije, proces rebrendiranja i optimizaciju poslovnih procesa. Ekspobanka u Srbiji će nastaviti da bude fokusirana na pružanje podrške srpskim preduzećima, kroz finansijske usluge visokog kvaliteta, sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja“, izjavio je Borislav Strugarević, predsednik Izvršnog odbora Ekspobank a.d. Beograd.

“Zahvaljujući saradnji sa Ekspobankom u Češkoj Republici i Rusiji, Ekspobank a.d. Beograd je idealan partner za srpska preduzeća koja žele da se bave poslovanjem na tržištima EU i Rusije koji predstavljaju dva najveća trgovinska partnera naše zemlje. Naš cilj je kreditiranje stanovništva i privrede, uz prilagođavanje širokog spektra bankarskih proizvoda klijentima.”

„Ekspobank grupa i njen većinski akcionar, Igor Kim, posvećeni su dugoročnom razvoju svoje bankarske grupacije na srpskom tržištu. Svaka banka u grupi je u privatnom vlasništvu i posluje sa visokim stepenom nezavisnosti sa ciljem prilagođavanja lokalnom tržištu. Investicija u Ekspobank u Srbiji je samo prva od mnogih planiranih investicija u Srbiji, koja će biti središte budućih investicija na Balkanu”.

Igor Kim

Igor Kim je strateški investitor aktivan u ruskom i evropskom bankarskom sektoru sa više od 20 godina uspešnog poslovnog iskustva u bankarstvu. Igor Kim je uspešno realizovao preko 30 transakcija pripajanja i preuzimanja (M&A) sa ruskim i globalnim finansijskim institucijama uključujući: Barclays (Velika Britanija), Santander (Španija), Morgan Stanley (Sjedinjene Američke Države), West LB (Nemačka), LBBW (Nemačka). Njegova najskorija akvizicija uključuje WestLB Vostok iz WestLB AG, FB-Leasing iz VR Leasing AG (naknadno pripojen Expobank, LLC), i LBBW Bank CZ a.s., koje je promenila ime u Expobank CZ a.s. U 2016. godini Expobank i gospodin Igor Kim preuzeli su rusku i kazahstansku podružnica Royal Bank of Scotland (RBS), ruska podružnica RBS Russia je pripojena Expobank, LLC, a kazahstanska podružnica je promenila naziv u JSC Bank ExpoCredit sa Kimom kao jedinim akcionarom.

Profil kompanije Ekspobank a.d. Beograd

Ekspobank a.d. Beograd je prisutna na srpskom tržištu od 1990. Ekspobank CZ, većinski vlasnik Ekspobank a.d. Beograd je postala prva češka banka koja je ušla na srpsko tržište kupovinom Marfin Bank a.d. Beograd 28. februara 2017. godine. Banka posluje pod nazivom Ekspobank a.d. Beograd od juna 2017.

Ekspobank AD Beograd ima 7 filijala u 6 gradova (Beograd, Pančevo, Novi Sad, Šabac, Čačak, Niš) i 175 zaposlenih. Banka ima ukupnu aktivu preko 125 miliona evra i kapital od preko 30 miliona evra, sa koeficijentom adekvatnosti kapitala od 36%.

Tags
Back to top button