Alta banka povećala osnovni kapital za blizu 20 miliona evra – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Alta banka povećala osnovni kapital za blizu 20 miliona evra

Skupština akcionara Alta banke odlučila je na vanrednoj sednici u ponedeljak, 20. maja, da izda obične akcije u vrednosti od 2,3 milijarde dinara (19,6 miliona evra) privrednom društvu Alta Pay Group – svom jedinom akcionaru. Cilj emisije je, kako je navedeno, povećanje osnovnog kapitala, a odluka je već sprovedena u delo, pošto su akcije iz nove emisije 23. maja upisane u Centralni registar hartija od vrednosti (CRHoV).

U odluci Skupštine akcionara stoji da su sredstva prikupljena izdavanjem ovih akcija namenjena obavljanju poslova iz delatnosti banke – dugoročnom i kratkoročnom kreditiranju privrede i stanovništva, kao i realizaciji razvojnih planova Alta banke.

Emitovane su, inače, 227.992 obične akcije nominalne vrednosti 10.100 dinara, a isto toliko ih je i upisano u CRHoV.

Jedini akcionar Alta banke je Alta Pay Group, koja je jedna od učesnica svojevrsnog nadmetanja za kupovinu bečke Addiko Bank – „majke-kompanije“ šest istoimenih banaka u Srbiji i državama regiona od Crne Gore do Slovenije.

Alta Pay Group je još u martu saopštila da je kupila paket od oko 30 odsto akcija u Addiko Bank AG i aplicirala za dozvolu da postane najveći akcionar te bankarske grupacije.

U „okasnelom obaveštenju“ koje je Addiko Bank objavio 21. maja, Alta Pay je austrijsku banku listiranu na Bečkoj berzi obavestila da je 1. februara sklopila ugovor o uslovnoj kupovini 6,87 odsto njenog kapitala.

Alta je navela i da u tom trenutku raspolaže sa 9,36 odsto akcija i isto toliko glasova u skupštini akcionara Addiko Bank, kao i da preko drugih finansijskih instrumenata raspolaže sa 26,83 odsto glasova, što znači da ukupno kontroliše 36,46 odsto glasova akcionara bečke banke.

Dva dana kasnije, odnosno u četvrtak, 23. maja, Addiko Bank je objavila „okasnelo obaveštenje“ srpske kompanije Diplomat Pay, u kome se navodi da je 20. marta 2024. godine ta firma zaključila ugovor o uslovnoj kupovini 1.340.207 akcija (6,87 odsto kapitala) bečke banke sa Alta Pay Group.

Tags
Back to top button