Diplomat Pay ušao u vlasničku strukturu Addiko banke – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Diplomat Pay ušao u vlasničku strukturu Addiko banke

Addiko Bank sa sedištem u Beču saopštila je da je 21. maja srpska kompanija Diplomat Pay objavila „okasnelo obaveštenje o većem učešću“ u kome navodi da je 20. marta 2024. godine zaključila ugovor o uslovnoj kupovini 1.340.207 akcija (6,87 odsto kapitala) te banke sa Alta Pay Group.

Radi se o akcijama koje Alta Pay Group još ne poseduje, ali bi trebalo da ih stekne ukoliko se ispuni određeni preduslov (koji nije naveden), i potom da ih prenese na Diplomat Pay, ističe se u saopštenju bečke Addiko banke koja je vlasnica šest istoimenih banaka u regionu, uključujući i Srbiju.

Addiko ističe da, prema obaveštenju koje su dobili od Diplomat Pay, pomenuti preduslov još nije nastupio i dodaje da se Diplomat Pay u tom dopisu poziva na drugo „okasnelo obaveštenje o učešću u kapitalu“ – i to ono koje je uputila srpska Alta Pay Group 21. maja.

Alta Pay je, inače, u tom obaveštenju od pre dva dana obavestila Addiko da je 1. februara sklopila ugovor o uslovnoj kupovini upravo 6,87 odsto kapitala Addiko Bank, što znači da trenutno raspolaže sa 9,36 odsto akcija i isto toliko glasova u skupštini akcionara, kao i da preko drugih finansijskih instrumenata raspolaže sa 26,83 odsto glasova, što znači da ukupno kontroliše 36,46 odsto glasova.

„Pošto Addiko Bank nije upoznat sa povezanim kupoprodajnim ugovorima, nije u mogućnosti da izrazi stav o prirodi, uslovima i sprovodivosti ovih transakcija“, navodi se u današnjem saopštenju povodom obaveštenja Diplomat Pay, a isto su naveli i kada su se oglasili povodom okasnelog obaveštenja Alta Pay grupe.

Ono što Addiko precizira je da Diplomat Pay raspolaže sa 3,12 odsto glasačkih prava vezanih za akcije, i 6,87 odsto glasačkih prava putem finansijskih i drugih instrumenata, dakle sa ukupno 9,99 odsto glasova.

Tags
Back to top button