Narodna banka Srbije usvojila Odluku o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Srbiji – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Narodna banka Srbije usvojila Odluku o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Srbiji

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da je usvojena Odluka o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Srbiji i stopa zaštitnog sloja kapitala za te banke, koja će se primenjivati od 30. juna.

Kako se navodi, donetom odlukom se od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Srbiji zahteva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od jedan ili dva odsto rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti.
Advertisement

Centralna banka Srbije navodi da je Odluku o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Srbiji i stopu zaštitnog sloja kapitala za te banke usvojio Izvršni odbor NBS, na sednici održanoj 10. maja 2024.

Podseća se i da u okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke NBS najmanje jednom godišnje utvrđuje listu banaka u Srbiji koje su sistemski značajne banke i stope zaštitnog sloja kapitala za te banke.

Tags
Back to top button