Loši krediti na istorijskom minimumu – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Loši krediti na istorijskom minimumu

Svaki građanin Srbije bankama i lizing kompanijama duguje u proseku 986 evra, pokazuje izveštaj Udruženja banaka Srbije iz decembra 2016. U prošloj godini, privrednici su se zaduživali manje nego 2015, dok su zaduženja građana porasla.

Loši krediti su na istorijskom minimumu. Prvi put čine manje od 20 odsto ukupnih zaduženja u Srbiji.

Sve one mere koje je preuzela Narodna banka u saradnji sa bankama i saradnji sa MMF-om i ona strategija koju je usvojila Vlada počinju da daju rezultate. Dakle, početak restruktuiranja, prodaja tih loših kredita i sama politika banaka i vođenje vanbilansne aktivnosti”, kaže Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

I privreda i građani redovnije izmiruju kreditne obaveze, stoji u izveštaju Udruženja banaka.

“Docnja je bila 7,3 procenata i to je palo na 6,8 procenata što znači da je urednost plaćanja obaveza kod građana poboljšana. Isto važi i za pravna lica , sa 19,3 procenta na 14,1 procenat i to je značajno sniženje”,ocenjuje Dugalić.

Kamatne stope na istorijski najnižem nivou do sada doprinele su rastu broja kredita, kažu u Udruženju banaka.

Krediti građana povećani su za ukupno 12 odsto, a među tim kreditima najzastupljeniji su gotovinski krediti, refinanasirajući zatim poljoprivredni i nešto blaži rast od tri odsto primećuje se kod stambenih kredita. Rast potrošnje ukazuje na pozitivne trendove.

“To je signal da građani polako doživljavaju da mogu da troše novac, da ulaze u aranžmane, pogotovo te gotovinske kredite i to je signal iz tog ugla oporavka za privredu. kada će to privreda da iskoristi kao signal da isprati građane i uđe u ozbiljne investicione tokove, videćemo”, ocenjuje Zoran Grubišić, iz Beogradske bankarske akademije.

Te signale privrednici još ne prepoznaju, u 2016. manje su se zaduživali kod banaka.

“Da su procenili da je pravi momenat za dugoročno zaduživanje pa da imamo porast zaduženosti. Ne ulaze u ozbiljne investicione poduhvate a samim tim ne zadužuju se kod banaka”, rekao je Grubišić.

Prema njegovim rečima, banke pad kreditne aktivnosti kod velikih firmi pokušavaju da kompenzuju povoljnim zajmovima za preduzetnike, gde je ujdeno zabeležen rast pozajmica. povoljnije uslove za kreditiranje i sigurniji bankarski sistem može obezbediti dalje smanjenje loših kredita.

tekst i foto izvor: rs.n1info.com

Tags
Back to top button