Pomama u Crnoj Gori: Ukidaju do kraja godine – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Pomama u Crnoj Gori: Ukidaju do kraja godine

Odluka o dodeli ekonomskog državljanstva Crne Gore se ukida do kraja 2021. godine.

Međutim, od 130 predloga za dodelu crnogorskog državljanstva osobama čiji bi prijem bio od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova je rešilo 166, što je znatno više nego u prethodnom periodu, iako su ranije donošena rešenja i mišljenja po toj odluci bila sporna, ističu u NVO CEGAS.

Kako ističu, Odluka o dodeli ekonomskog državljanstva se ukida do kraja 2021, i ona ne mora biti maksimalno iskorišćena, ali rešenja i mišljenja moraju biti pravno valjana.

“Za devet meseci ove godine, predsednik Vlade Crne Gore je u skladu sa Zakonom o crnogorskom državljanstvu dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore 130 Predloga za prijem aplikanata i članova njihovih porodica u crnogorsko državljanstvo (130 aplikanata i 308 članova njihovih porodica), a od Ministarstva unutrašnjih poslova, pozitivno je rešeno 166 rešenja, od čega su 48 rešenja za aplikante i 118 pozitivnih rešenja za članove njihovih porodica. U odnosu na ranije godine ovaj broj čini veću cifru, a podsetićemo da su ranije donošena rešenja i mišljenja po navedenoj Odluci bila sporna, kako za stručnu, tako i za celokupnu javnost. Ranije donošena rešenja i mišljenja u svom obrazloženju nisu imala jasno navedene kriterijume na osnovu kojih bi se moglo utvrditi zašto određena lica imaju pravo na apliciranje, a na kraju i dobijanje crnogorskog državljanstva”, navodi se u saopštenju CEGAS-a, prenosi RTCG.

Centar za građanske slobode, NVO CEGAS, se Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore obratio sa Zahtevom za slobodan pristup informaciji, kako bi imali na uvid predlog, mišljenja i rešenja, pa će nakon dobijenog odgovora o tome obavestiti javnost.

“U cilju transparentnosti rada Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, bilo bi krajnje dobro da se sva rešenja i mišljenja nalaze na sajtu Ministartva unutrašnjih poslova Crne Gore, vodeći se računa o zaštiti podataka o ličnosti”, poručuju u ovoj NVO.

Tags
Back to top button