Prevare s dostavom u Srbiji: NBS jasno objasnila pravila – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Prevare s dostavom u Srbiji: NBS jasno objasnila pravila

Smeju li kompanije za dostavu da vam transakcije naplaćuju u evrima?

O tome se proteklih dana pisalo u medijima, a oglasila se i Narodna banka Srbije (NBS).

“Naplata za usluge dostave hrane koja se pruža rezidentima u Republici Srbiji može se vršiti isključivo u dinarima”, izričiti su u toj instituciji.

Kako su naveli na svom sajtu, propisi nalažu da se plaćanja, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici vrši u dinarima, osim u slučajevima koji su eksplicitno propisani zakonom, prenosi B92.

Odgovarajući na pitanja medija koji su navodno saznali za slučajeve koji se kose sa važećom regulativom (naplaćivanje usluge dostave hrane u evrima, na teritoriji Republike Srbije), napomenuli su da je takvo postupanje suprotno Zakonu o deviznom poslovanju i inkriminisano je kao prekršaj za koji se rezidentu – pravnom licu može izreći novčana kazna u rasponu od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara, a odgovornom licu od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Važno je, kažu, napomenuti da kod servisa koji posluju na više tržišta postoji mogućnost da kod unosa podataka o kartici (ako to nije ograničeno na sistemu) korisnik inicira transakciju izborom neke druge zemlje i u tom slučaju transakcija može biti prosleđena inostranom prihvatiocu koji pruža uslugu za to tržište ili da se to desi, na primer, usled tehničkog problema na aplikaciji.

“U tom slučaju, izdavalac platne kartice dobiće transakciju koja je izvršena u inostranstvu i kao takvu je procesirati, odnosno zadužiti korisnika i izvršiti naplatu u skladu sa ugovorom koji imaju za plaćanje platnom karticom u inostranstvu. S tim u vezi, treba imati u vidu da ni banka korisnika, ni banka trgovca, ne mogu da utiču na to kako će trgovac izvršiti naplatu usluga koju pruža na internetu, odnosno da li će određenu uslugu naplatiti kao domaći trgovac ili kao strani trgovac, što za posledicu ima i to da li se transakcija vrši i obrađuje u dinarima ili u evrima”, poručuju iz NBS.

Ističu i da se oštećeni korisnici mogu obratiti Narodnoj banci Srbije, koja će, kao i do sada, preduzeti sve neophodne radnje da obezbedi poštovanje propisa i zaštitu potrošača, a radi zaštite finansijskog sistema Republike Srbije.

“Narodna banka Srbije je u toku 2020. godine izvršila kontrole deviznog poslovanja više pravnih lica iz ove delatnosti, tokom kojih su utvrđene određene nepravilnosti u vezi s naplatom pruženih usluga u Republici Srbiji. Naime, tokom postupaka kontrole konstatovano je da je usluga dostave hrane korisnicima u Republici naplaćivana u devizama, umesto u dinarima, tako što je naplata vršena preko stranih pružalaca platnih usluga, i to zaduženjem platnih kartica korisnika kroz inostrani kliring i setlment u stranoj valuti, suprotno odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnim uslugama. Nakon sprovedenih postupaka kontrole deviznog poslovanja, Narodna banka Srbije je protiv ovih pravnih lica i njihovih odgovornih lica podnela zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnom sudu, pa su prekršajni postupci u toku”, navode u NBS.

S njima se javnost može upoznati po javnom objavljivanju presuda.

“Istovremeno, Narodna banka Srbije je o protivpravnom postupanju ovih pravnih lica obavestila Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvo finansija – Poresku upravu radi upoznavanja i preduzimanja daljih mera iz njihove nadležnosti. Napominjemo da su subjekti kontrole, nakon izvršenih postupaka devizne kontrole, preduzeli aktivnosti radi usklađivanja modela poslovanja sa Zakonom o deviznom poslovanju i Zakonom o platnim uslugama, a kako bi se naplata njihovih usluga vršila u dinarima preko pružalaca platnih usluga koji mogu da pružaju ove usluge u Republici Srbiji saglasno važećim propisima”, dodaju.

Tags
Back to top button