Garantovani krediti države pogurali kreditnu aktivnost banaka – Bankar.rs
ANALIZEBANKEDOMAĆE BANKESVE VESTI

Garantovani krediti države pogurali kreditnu aktivnost banaka

Rast kreditne aktivnosti u drugom tromesečju u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 13,9% i bio je među najvišim u regionu, ocenjuje se u najnovijem izveštaju Narodne banke Srbije.

Kako se ocenjuje, na ovakvo kretanje kreditne aktivnosti uticalo je i proaktivno delovanje Narodne banke Srbije, koja je nastavila da ublažava monetarnu politiku i omogućila zastoj u otplati kredita kako bi pružila podršku preduzećima i građanima u uslovima krize izazvane pandemijom virusa korona.

Na rast kreditne aktivnosti uticalo je i odobravanje kredita iz garantne šeme.

Rastu kreditne aktivnosti i dalje više doprinose krediti privredi, čiji je međugodišnji rast u junu iznosio 15,9%, dok je stanje kredita stanovništvu u junu bilo više za 12,6% nego pre godinu dana.

I pored rasta kredita, njihovo učešće u bruto domaćem proizvodu i dalje je ispod dugoročnog trenda, što ukazuje na činjenicu da kreditna aktivnost ne predstavlja rizik ni po cenovnu ni po finansijsku stabilnost, ocenjuje NBS.

Tokom drugog tromesečja kamatne stope su se kretale blizu ranije zabeleženih najnižih vrednosti, pri čemu se prosečna cena dinarskih kredita stanovništvu spustila na novi minimum u junu.

Krediti privredi u drugom tromesečju povećani su za 45,3 milijarde dinara, po isključenju efekta promene deviznog kursa. Najvećim delom, taj rast se odnosi na kredite za likvidnost i obrtna sredstva, čemu je, uz rastuće potrebe privrede za likvidnim sredstvima u uslovima pandemije virusa korona, od maja doprinosila i realizacija kredita iz garantne šeme.

S obzirom na to da su ova preduzeća ciljni segment garantne šeme, kao i da su koristila moratorijum u većoj meri nego velika preduzeća, preko tri petine rasta kredita u drugom tromesečju odnosilo se na mikropreduzeća, mala i srednja preduzeća.

Stanje kredita povećano je na računima preduzeća svih delatnosti, a najviše kod preduzeća iz oblasti građevinarstva, poslovanja nekretninama, saobraćaja i energetike.

Krediti stanovništvu su, po isključenju efekta promene deviznog kursa, u drugom tromesečju povećani za 50,7 milijardi dinara. Rast kredita stanovništvu, koji je uobičajeno vođen gotovinskim i stambenim kreditiranjem, delom je rezultat i primene moratorijuma na otplatu kredita, a od maja mu doprinosi i veće kreditiranje preduzetnika u okviru garantne šeme.

Učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima nastavilo je da se smanjuje tokom drugog tromesečja i u junu je iznosilo 3,7%, što je novi najniži nivo otkad se ovaj pokazatelj kvaliteta aktive prati. U odnosu na mart to učešće niže je za 0,3 procentna poena, a za 18,6 procentnih poena nego u julu 2015, tj. neposredno pre početka primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita, piše u izveštaju o kreditnoj aktivnosti.

Izvor: Novaekonomija

Tags
Back to top button