Atlas Grupa pokrenula arbitražni postupak protiv Crne Gore u vrednosti od pola milijarde evra – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Atlas Grupa pokrenula arbitražni postupak protiv Crne Gore u vrednosti od pola milijarde evra

Atlas grupa i njen predsednik Duško Knežević pokrenuli su arbitražni postupak protiv Crne Gore u vrednosti od 500 miliona evra.

“Atlas grupa i njen predsednik dr Duško Knežević, nakon konsultacija sa međunarodnim partnerima, važnim klijentima banaka i timom vodećih advokata iz Velike Britanije i regiona, pokrenuli su arbitražni postupak protiv države Crne Gore, u vrednosti od 500 miliona evra. Formalno je započeta procedura za arbitražu tako što smo pozvali Vladu na poravnjanje i nadoknadu štete koja iznosi 500 miliona evra. Pretrpeli smo ne samo direktnu, već i međunarodnu štetu usled narušavanja reputacionog rizika, kako Atlas grupe, tako i dr Duška Kneževića lično”, saopšteno je iz Atlas grupe.

Dodaju da je arbitražni postupak pokrenut u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama države Crne Gore u pogledu zaštite stranih investicija.

“Partneri Atlas grupe, klijenti i poverioci banaka u stečaju i Atlas grupe su aktivno podržali ovakvu inicijativu. To vide kao način da dobiju adekvatnu kompenzaciju za svoje gubitke, nastale usled nezakonitog uvođenja stečaja. U tom smislu britanski advokati g. Kneževića i oštećenih kompanija iz Atlas grupe su dostavili pismo obaveštenja Vladi Crne Gore, sa detaljno objašnjenim okolnostima i postupcima državnih organa Crne Gore za koje oni smatraju da su nezakoniti ili predstavljaju nejednak tretman investitora. Ovo se posebno odnosi na procese koji se sprovode u slučajevima Kaspija, stečajevima Atlas banke, IBM banke i kompanije Meljine Kompleks, kao i nerešenih krivičnih prijava protiv predsednika Đukanovića, guvernera Žugića i drugih. I pored uredno podnetih tužbi i krivičnih prijava, niti jedno rešenje još nije doneto od strane sudova vezano za stečajeve banaka. Isto važi za tužilaštavo u vezi krivičnih prijava, iako je prošlo više od šest meseci. Dužni su u svim postupcima da hitno postupaju, što jasno govori o nepostojanju pravne zaštite. Takođe, niti jedan postupak protiv g. Kneževića i zaposlenih u Atlas grupi nije dobio bilo kakav pravnosnažni epilog, niti je on na pomolu iako je prošlo već skoro godinu od početka istrage”, kazali su iz Atlas grupe.

Saopštili su da Knežević do poslednjih događaja “nije imao nikada bilo kakvu krivičnu prijavu, niti je vođen postupak protiv njega, nikada nije osuđivan, tako da su aktivnosti državnih organa Crne Gore u velikoj meri uticale na njegov ugled i mogućnost obavljanja poslovnih aktivnosti.”

“G. Knežević je u proteklom periodu aktivno doprinosio evropskom i evroatlantskom putu Crne Gore i integracijama koje su u toku. Atlas grupa, kao jedna od vodećih kompanija iz regiona jugoistočne Evrope, stekla je veliki međunarodni ugled i prepoznata je kao pouzdan partner u poslovanju od strane kompanija iz svih delova sveta. Nažalost, Atlas grupa je postala predmet protivpravnog delovanja državnih organa Crne Gore, koji su pod velikim političkim pritiskom onemogućili ovoj kompaniji i njenim povezanim licima, Atlas banci, IBM banci i Meljine kompleksu da posluju i doprinesu ekonomskom razvoju Crne Gore i svih njenih građana. Na taj način ostvaren je ogromni negativan ekonomski efekat na ekonomiju Crne Gore, perspektivu stranih ulaganja i razvoja. Više od 600 ljudi, građana Crne Gore, ostalo je bez posla i prihoda. Atlas grupa uložila je značajna sredstva u Crnu Goru u prethodnim godinama, u vidu investicija u veliki broj projekata, osnovala je Univerzitet Mediteran, Montenegroberzu i na aktivan način doprinela evropskom putu Crne Gore kroz društveno angažovan pristup”.

Atlas grupa je kazala da “u slučaju da se arbitražni postupak okonča pozitivnom odlukom u našu korist, u šta čvrsto verujemo, stvoriće se ogroman finansijski izdatak za budžet Crne Gore i sve poreske obveznike.”

“To posebno ima težinu ako se uzme u obzir činjenica da je država Crna Gora već prezadužena. Potvrđujemo i posebno naglašavamo da ćemo naplate od štete koje budemo ostvarili iz postupka arbitraže uložiti u Crnu Goru, te da na bilo koji način nećemo postupati suprotno interesima građana. Oni svakako nisu krivi za postupke političke elite i njihovo protivpravno delovanje. Značajan dio sredstava će biti takođe namenjen za namirenje štete koje su pretrpjeli naši poslovni partneri i klijenti banaka. U ovom trenutku smo u pregovorima sa uglednom investicionom kućom koja je iskazala interes da preuzme celokupan postupak protiv države Crne Gore po osnovu ove arbitraže. Atlas grupa ovom prilikom poziva državu Crnu Goru da nadoknadi štetu koju je svojim postupanjem nanela g. Kneževiću, kompanijama članicama Atlas grupe i poveriocima banaka u stečaju i Atlas grupe. Pozivamo državu da primeni sve preporuke Evropske komisije u cilju jačanja pravne sigurnosti za strane ulagače i institucija u Crnoj Gori. Pozivamo još jednom predstavnike vlasti u Crnoj Gori da prestanu sa neosnovanim napadima na g. Kneževića, zaposlene u Atlas grupi, pravne zastupnike g. Kneževića i Atlas grupe i kompanije iz sastava Atlas grupe, kao i da što hitnije, u najboljem interesu građana Crne Gore, sednu za pregovarački sto radi nalaženja najoptimalnijeg rešenja za obe strane i prevazilaženje posledica arbitražnog postupka”, zaključeno je u saopštenju.

Tags
Back to top button