Od 1. aprila bankama se meri svako slovo na reklami – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Od 1. aprila bankama se meri svako slovo na reklami

Sve banke i finansijske institucije u Srbiji moraće do 1. aprila da prilagode veličinu slova na svojim novim reklamama, koje objavljuju u novinama, na televiziji, portalima, drustvenim mrezama, aplikacijama…

Novima pravilima Narodne banke Srbije (NBS) biće, između ostalog, i dalje moguće da banka napravi oglas u kojem se kaže “vraćamo novac” ili “dajemo poklone”, ali samo ako banka zaista vraća novac bez ikakvih dodatnih uslova, što će takođe morati jasno da stoji kako u oglasu tako i na papiru koji klijent potpisuje.

Bankama je ostavljen rok, da već postojeće reklame koje koriste, do 1. juna usaglase sa novim zakonskim rešenjima koja stupaju na snagu 1. aprila.

Prema rečima Bojana Terzića, generalnog direktora Sektora za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga NBS, propisima o kojima je u toku javna rasprava, detaljno su uređena pitanja koja su često bila predmet kritika javnosti, poput termina “bez kamate”, “bez troškova obrade kredita”, “garantovano odobravamo” ili “nula posto kamate”.

“Ovom odlukom obuhvaćeni su svi načini reklamiranja, kako u elektronskim medijima, štampanim, radiju, tako i u javnom prostoru, na bilbordima, ali i na internetu, što uključuje i jutjub kanal, društvene mreže i sajtove”, navodi Terzić za Tanjug.

Ističe da pravila važe i kada klijenta na telefon zovu službenici banke ili agencije koja u ime banke reklamira ponude.

Banke će u naredna tri meseca moći da se prilagode novim standardima, a koji su, objašnjava Terzić, jednaki onima koji postoje u EU.

Kada je reč o oglasima u elektronskim medijima, mininalna veličina slova je “17”, za oglašavanje u štampanim medijima “9”, za reklamiranje na posterima i plakatima “30”, dok je za oglašavanje na bilbordima predviđeno da slova budu minimalne veličine “90”.

U NBS kažu da su se prilikom izrade ovih pravila vodili načelima “istinitosti, transparentnosti, izbalansiranosti i primerenosti”.

Za svaku od ovih kategorija je, kažu, tačno definisano šta znače.

Na primer, načelo “istinitosti” znači da oglas mora da bude tačan i ažuriran, a ” transparentnosti”, da svi podaci moraju biti jasno prikazani.

Princip “izbalansiranosti” govori da svi podaci vezani za proizvod koji neka finansijska institucija reklamira, moraju biti “jednako uočljivi” za prosečnog korisnika.

Kada je reč o “primerenosti”, to znači da sadržaj poruke ne sme na bilo koji način da omalovažzava korisnike ili konkurente.

Tags
Back to top button