MMF: Uspešan završetak prvog razmatranja ekonomskog programa Srbije – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

MMF: Uspešan završetak prvog razmatranja ekonomskog programa Srbije

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda 21. decembra doneo je odluku o uspešnom završetku prvog razmatranja rezultata ekonomskog programa Republike Srbije, koji je podržan Instrumentom za koordinaciju politike (The Policy Coordination Instrument – PCI), saopštila je Narodna banka Srbije.
Odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora, što je mogućnost koja se koristi kada se oceni da formalna diskusija nije neophodna.
Odbor je pozitivno ocenio sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa i potvrdio da Republika Srbija nastavlja da postiže dobre makroekonomske rezultate.
Nastavlja se snažna privredna aktivnost, koja je podržana oporavkom privatne potrošnje, visokim prilivima stranih direktnih investicija i izvozom. MMF očekuje rast naše ekonomije od 4,2% u 2018. godini i 3,5% u 2019. godini, ocenjuju u NBS.
Konstatovano je da inflacija nastavlja da se kreće u granicama cilja Narodne banke Srbije, dok kreditna aktivnost raste, kao i zarade u privatnom sektoru. Dinar je ostao relativno stabilan u odnosu na evro, a MMF je pozdravio napore na planu veće upotrebe dinara u delu depozitne i kreditne aktivnosti banaka, koji postepeno daju rezultate. (U cilju daljeg napretka na polju dinarizacije, Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije potpisale su sredinom decembra i novi
Memorandum o strategiji dinarizacije finansijskog sistema Srbije).
Fiskalni rezultati su dobri, a modernizacija Poreske uprave se ubrzava, uz oštar pad učešća javnog duga u BDP-u. Budžet za 2019. godinu omogućava očuvanje rezultata ključnih fiskalnih prilagođavanja koja su sprovedena u prethodnih nekoliko godina, obezbeđuje dalji pad javnog duga, a istovremeno predviđa rast kapitalnih investicija i ukidanje nužnih privremenih mera.
MMF je konstatovao da će Srbija i u 2019. ostati posvećena daljem sprovođenju strukturnih reformi. Mere uključuju smanjenje sive ekonomije, jačanje javne uprave i restrukturiranje preduzeća i finansijskih institucija u državnom vlasništvu. Fokus je na sprovođenju reformi usmerenih na podsticanje rasta koji je vođen privatnim sektorom, kao i bržu konvergenciju prema EU u pogledu dohodaka.
Podsećanja radi, Srbija je druga članica MMF-a koja koristi PCI. PCI je na raspolaganju svim zemljama kojima ne treba finansijska podrška MMF-a već žele da potvrde posvećenost reformama. Novi program saradnje odobren je u julu 2018. godine, a cilj mu je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i dalji rast životnog standarda.
Tags
Back to top button