Medan: Komercijalna banka u 2018. već zaradila 7,8 milijardi dinara – Bankar.rs
BANKESVE VESTI

Medan: Komercijalna banka u 2018. već zaradila 7,8 milijardi dinara

Komercijalna banka je u prvih 11 meseci ove godine ostvarila profit od 7,8 milijardi dinara, odnosno oko 66 miliona evra, čime je već za deset odsto premašila plan profitabilnosti za celu 2018. godinu. To će biti najbolji poslovni rezultat koji je banka ostvarila poslednjih godina. Pod boljom profitabilnošću podrazumevam da smo u svim segmentima poslovanja obezbedili ili rast ili uštede, i to ne na – uštrb kvaliteta pruženih usluga – rekao je u razgovoru za “Novosti” predsednik izvršnog odbora Komercijalne banke Vladimir Medan, koji je na čelo ove finansijske institucije došao pre devet meseci.

Istakao je i da u istom periodu beleže rast kapitala za 34 miliona evra.

“Tako je ukupni kapital banke sada 67 milijardi dinara. Kapital je, praktično, sidro banke, koje obezbeđuje sigurnost svim našim klijentima. Njime banka garantuje za svoje poslovanje”, naveo je Medan.

Govoreći o štednji, on je rekao da je Komercijalna banka lider po štednji građana, koja, prema poslednjim pokazateljima, iznosi više od 1,65 milijardi evra.

U vezi privatizacije koja uskoro sledi, te odnosu banke sa EBRD, kao manjinskim vlasnikom, Medan je ocenio da to nije pitanje za menadžment banke, već za njene vlasnike.

“Naš zadatak je da upravljamo bankom i održavamo njen rast i profitabilnost”, naglasio je.

Medan je rekao i da će, kada je konkurencija u pitanju, Komercijalna banka profesionalno uraditi sve da zadrži svoju lidersku poziciju.

“Mi konkurenciju volimo, ne bojimo je se, mada ponekad konkurencija ne voli nas. Tačno je da je banka tokom dve godine beležila pad tržišnog učešća, ali je to smanjivanje zaustavljeno tokom 2018. godine i krenuli smo u blagi rast. To samo pokazuje da će Komercijalna banka na srednji rok imati siguran rast i tržišnog učešća i svih pokazatelja, čime ćemo zadržati jednu od liderskih pozicija na tržištu Srbije”, naglasio je on.

Kada je reč o ukrupnjavanju banaka koje se trenutno dešava, Medan smatra da treba imati u vidu da spajanje takvih institucija često tim bankama odvlači fokus sa biznisa. To je, kaže, šansa za banke poput Komercijalne, koja ima jasno strukturiranu viziju, da u takvim trenucima prigrabi određeni deo tržišta.

Komercijalna banka, rekao je Medan govoreći o potencijalnim akvizicijama, trenutno ima samo strategiju organskog rasta banke.

Kada je reč o problemu pronalaženja kvalitetnog kadra, na koji se pojedine strane banke žale, Medan kaže da Komercijalna banka ima tradiciju negovanja kadrova.

“Tu imamo komparativnu prednost u odnosu na druge. Kao domaća banka, sa kadrovima koje imamo, uz primenu svih savremenih tehnologija koje i drugi koriste, razvili smo posebne veštine da prepoznamo interes lokalnih klijenata. Jer, iako obezbeđujemo savremene usluge elektronskog i mobilnog bankarstva, svesni smo da naš klijent na lokalu uvek voli da dođe u ekspozituru. Zato ih i imamo ukupno 202 na celoj teritoriji Srbije”, istakao je on.

Medan kaže i da ne postoji kartelizacija banaka.

“Sa 29 banaka koliko ih je na tržištu nije moguća bilo kakva kartelizacija. U krajnjoj liniji, i NBS redovno kontroliše rad banaka i ona bi sprečila bilo kakvu kartelizaciju. Za to čak ne postoje ni tehničke mogućnosti, jer su cene trenutno na istorijskom minimumu, tako da bi bilo kakvo dodatno snižavanje kamatnih stopa na kredite značilo uništavanje supstance”, rekao je Medan.

Kada su u pitanju kamatne stope na dozvoljeni minus, on je naveo da su u Srbiji cene među najnižima u regionu.

“Realno, više od 80 odsto zemalja u regionu ima cene usluga i kredita više nego u našoj zemlji. Kod takozvanih instant kredita, kakav je i dozvoljeni minus, kamatne stope su više. Kada neki zajam ne zahteva kreditnu analizu i ostavlja mogućnost komfora da klijent u svakom trenutku može da povuče sredstva, a to, takođe, ima svoju cenu”, konstatovao je.

Na pitanje ima li, bar, prostora za pojeftinjenje dozvoljenog minusa?

” Uvek ima prostora i za rast, i za pad. Ali, moramo imati u vidu da je američki FED već izašao sa pozitivnim kamatnim stopama na dolar, a videćemo da li će i Evropska centralna banka izaći iz negativnih kamata u toku 2019. godine. U tom slučaju krediti će poskupeti i u Srbiji. Smatram da smo na nekom istorijskom nivou minimalnih cena bankarskih usluga. Bankarske marže su na istorijskom minimumu, jer u poslednjih sto godina nismo imali negativnu stopu na novac”, objasnio je Medan.

Ocenio je da je primetna pojačana tražnja od strane privrede i bankarski sektor znatnije finansira preduzeća. Međutim, kaže, reč je o procesu.

“Ne može se očekivati da će za tri meseca doći do enormne tražnje. Stvaranje jakog sektora malih i srednjih preduzeća je proces koji traje minimum pet godina”, rekao je Medan.

Na pitanje da li banka lakše odobrava zajmove firmama u odnosu na prethodni period,Medan je istakao da ne može banka da kreira tražnju.

“Mi se “kalibrišemo” prema tražnji i želimo privredu što više da podržimo, pogotovo sektor malih i srednjih preduzeća. Interes Komercijalne banke je upravo da što veći deo plasmana, ali dobrih plasmana, odobri privredi, jer to u krajnjoj liniji jeste naš biznis model. Ponekad klijentima odobrimo manji deo traženog iznosa, jer smo svesni da bi višak novca bio neracionalno potrošen i ugrozio bi otplatni kapacitet klijenta. Banka na taj način ne štiti samo sebe, već i klijenta”, rekao je.

Medan je istakao i da je najveći deo problematičnih kredita Komercijalna banka “iščistila” iz bilansa i njihov udeo, sa prilično visokog nivoa, spustila ispod deset odsto.

On je podsetio da je najavljeno da bi već sredinom godine banke mogle da očekuju da u osnovicu za plaćanje premije osiguranja ulaze samo depoziti do 50.000 evra, odnosno da iz nje budu isključeni ne samo depoziti velikih kompanija, već i oni preko ovog iznosa. To će, smatra, u znatnoj meri smanjiti troškove bankama, što bi, posledično, moglo da dovede i do niže cene kredita.

Tags
Back to top button