Banka Poštanska štedionica zapošljava: Pomoćnik direktora Sektora za unutrašnju reviziju – Bankar.rs
Uncategorized

Banka Poštanska štedionica zapošljava: Pomoćnik direktora Sektora za unutrašnju reviziju

Banka Poštanska štedionica, a.d., Beograd oglašava potrebu za prijem u radni odnos na sledećim poslovima u Banci i to na poziciji: Pomoćnik direktora Sektora za unutrašnju reviziju.
Mesto zaposlenja: Beograd

Uslovi:
visoka stručna sprema;
najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne revizije finansijskih izveštaja ili interne revizije, odnosno radno iskustvo u trajanju od šest godina na poslovima računovodstva;
da lice nije osuđivano za krivična dela protiv pravnog saobraćaja i službene dužnosti što ga čini nedostojnim za obavljanje ovih poslova;
Prijave sa biografijom dostaviti najkasnije do 19.06.2018. elektronskim putem,

ili na adresu:

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd
ulica Kraljice Marije br.3, 11120 Beograd
Služba za ljudske resurse
Prijava na oglas

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

KONKURIŠITE

Tags
Back to top button