Srpska banka: Povoljni uslovi zakupa sefova – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Srpska banka: Povoljni uslovi zakupa sefova

Šta može da se čuva u sefu?
Dragocenosti, vrednosni papiri, dokumenta, umetničke slike, nakit i sl.

Šta ne može da se čuva u sefu?
Zapaljivi i eksplozivni predmeti i stvari, odnosno bilo šta što može da ugrozi sigurnost drugih klijenata, zaposlenih i prostorija Banke ili ošteti sefove i njihov sadržaj.

Pored ostalih usluga, Ekspozitura Beograd (Savska 25) Vam pruža mogućnost zakupa sefova. Prostor sa sefovima se nalazi u posebno opremljenoj prostoriji, sa maksimalnom zaštitom i uslovima koji korisnicima sefova omogućavaju punu diskreciju. Postupak zakupa sefova je jednostavan i zahtev se rešava na licu mesta, uz navođenje željene veličine sefa i perioda zakupa.

Prednosti  čuvanja Vaše vrednih i dragocenih stvari u sefovima Srpske banke a.d. u Beogradu:

Diskrecija, sigurnost i bezbednost u skladu sa najsavremenijim standardima;
Različite dimenzije i rokovi iznajmljivanja sefova;
Obezbeđen pristup automobilom na parking Banke;
Sef se može otvoriti samo uz istovremeno prisustvo klijenta i zaposlenog Banke;
Sefovi su namenjeni fizičkim i pravnim licima.
Korišćenje sefa
Korisnik sefa sa Bankom zaključuje Ugovor, sa detaljnim uslovima korišćenja sefa. Ugovor se zaključuje na određeni rok, koji ne može da bude kraći od mesec dana. Pristup sefu je moguć lično, ili preko ovlašćenog lica. Sefu se pristupa u toku definisanog radnog vremena.

 

Sve informacije o ponudi sefova kod Srpske banke a.d. možete dobiti na telefone 011/3607-207 i 3607-291, ili putem e-maila: [email protected]

Tags
Back to top button