Komercijalna: Neto prihod 6,5 mlrd. RSD – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Komercijalna: Neto prihod 6,5 mlrd. RSD

Komercijalna banka je na kraju 2016. godine ostvarila neto prihod od 6,5 milijardi dinara, što je na nivou iz prethodne godine.

Bilansna suma Komercijalne banke na kraju 2016. godine dostigla je nivo od 3,2 milijarde evra i zabeležila je rast od 1,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Po visini akcionarskog kapitala, Komercijalna banka zauzima drugu poziciju na tržištu, pokazatelj adekvatnosti kapitala iznosi 26,97 odsto, što je, kako navode, znatno iznad regulatornog limita od 12 odsto koji propisuje Narodna banka Srbije.

Po nivou bilansne aktive, prema poslednjim objavljenim podacima, Komercijalna banka zauzima oko 13 odsto srpskog bankarskog tržišta.

U 2016. godini Komercijalna banka je odobrila 31,6 milijardi dinara kredita, što je za 27 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je rast od oko 30 odsto zabeležen u segmentu kreditiranja mikro preduzeća, poljoprivrednih i stambenih kredita.

U toku 2016. godine zabeležen je porast štednih uloga u vrednosti od 21 milion evra i na kraju godine visina štednje u Komercijalnoj banci iznosila je 1,59 milijardi evra.

Navodi se i da su u 2016. godini svi parametri poslovanja i dalje daleko iznad limita propisanih Zakonom o bankama.

“Banka je ispunila sve obaveze, što je pouzdan pokazatelj stabilnog i sigurnog poslovanja i potvrda činjenice da je Komercijalna banka visoko kapitalizovana i stabilna institucija sa velikim poverenjem klijenata”, piše u saopštenju.

Tags
Back to top button