RBI zabeležila konsolidovani profit od 463 miliona evra – Bankar.rs
INOSTRANE BANKE

RBI zabeležila konsolidovani profit od 463 miliona evra

2016: RBI zabeležila konsolidovani profit od 463 miliona evra

 • Neto prihod od kamata opao za 11,8% i iznosi 2.935 miliona evra godina na godinu (2015: 3.327 miliona evra)
 • Operativni prihod opao za 4,8% i iznosi 4.692 miliona evra (2015: 4.929 miliona evra)
 • Opšti administrativni troškovi opali za 2,3% i iznose 2.848 miliona evra (2015: 2.914 miliona evra)
 • Neto rezervisanja za gubitke po plasmanima opala za 40,3% i iznose 754 miliona evra (2015: 1.264 miliona evra)
 • Profit pre oporezivanja uvećan za 24,6% i iznosi 886 miliona evra (2015: 711 miliona evra)
 • Profit nakon oporezivanja uvećan za 31,9% i iznosi 574 miliona evra (2015: 435 miliona evra)
 • Konsolidovani profit uvećan za 22,2% i iznosi 463 miliona evra (2015: 379 miliona evra)
 • Stopa loših kredita opala za 2,7 procentna poena i iznosi 9,2% u poređenju sa krajem 2015. godine
 • Stopa osnovnog kapitala tier 1 (tranzicioni) uvećana za 1,8 procentna poena i iznosi 13,9%
 • Stopa osnovnog kapitala tier 1 (fully loaded) uvećana za 2,1 procentna poena i iznosi 13,6%
 • Zarade po deonici iznose 1,58 evra (2015: € 1,30)

Sve cifre date su na osnovu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS).

U 2016. godini, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je konsolidovani profit u iznosu od 463 miliona evra.

“Uzimajući u obzir okruženje niskih kamatnih stopa koje još uvek vrši pritisak na naše zarade, zadovoljan sam ostvarenim konsolidovanim profitom. Značajno smo poboljšali rezultate u svim regionima. Posebno bih istakao jugoistočnu Evropu, gde bi rezultati mogli da budu uvećani za skoro 40 posto. Na nivou zemalja, posebno sam srećan zbog uspešnih preokreta u Mađarskoj i Ukrajini“, izjavio je predsednik RBI, Karl Sevelda.

U 2016. godini, neto prihod od kamata opao je za 12%, ili za 391 miliona evra i iznosi 2.935 miliona evra. Ovo se prvenstveno može pripisati tržištu niskih kamatnih stopa u mnogim zemljama gde je Raiffeisen grupacija prisutna, postojećem višku likvidnosti, kao i smanjenju od 215 miliona evra u segmentu prihoda od kamata na finansijske derivate koji su držani u svrhu hedžinga, i to posebno u Rusiji.

Opšti administrativni troškovi grupacije umanjeni su za 2% ili za 66 miliona evra i iznose 2.848 miliona evra u periodu izveštavanja. Stopa troškova/prihoda, međutim, uvećana je za 1,6 procentna poena na 60,7% zbog nižeg operativnog prihoda.

“Umanjenje troškova ostaje osnovni prioritet za nas. Međutim, stalno uvećavanje regulatornih zahteva čini ostvarivanje ovog cilja težim”, izjavio je Johan Štrobl (Johann Strobl), nominovani predsednik RBI.

Stopa osnovnog kapitala tier 1 (fully loaded) iznosi 13,6%

U 2016. godini, RBI je još jednom uspela da značajno poboljša svoje stope kapitala.

Na osnovu ukupnog rizika, stopa osnovnog kapitala tier 1 (tranzicioni) iznosila je 13,9%, sa stopom sopstvenih sredstava (tranziciona) od 19,2%. Izuzimajući tranzicione odredbe kako ih definiše CRR, stopa osnovnog kapitala tier 1 (fully loaded) iznosila je 13,6%, a stopa sopstvenih sredstava (fully loaded) iznosila je 18,9%.

Pro forma stopa osnovnog kapitala tier 1 (fully loaded) kombinovane banke bila je 12,4% krajem 2016. godine. Ne uzimajući u obzir tranzicione odredbe, njena pro forma stopa osnovnog kapitala tier 1 (tranziciona) iznosila je 12,7%.

“Značajno smo premašili naše ciljeve po pitanju kapitala kako za RBI, tako i za kombinovanu banku već za godinu dana unapred. Zato možemo naš strateški program da zaključimo ranije. Želim da se zahvalim našim zaposlenima, koji su konsekventno implementirali najobimniji program transformacije u istoriji naše banke i to na primeran način. Istovremeno, majstorski su završili pripajanje sa RZB-om. Zatvaranje transakcije planirano je za 18. mart”, objasnio je Karl Sevelda.

Neto rezervisanja za gubitke po plasmanima opala za 40%

Neto rezervisanja za gubitke po plasmanima opala su za 40% godina na godinu, ili 509 miliona evra i iznose 754 miliona evra.

Stopa loših kredita opala je za 2,7 procentna poena godina na godinu i iznosi 9,2%. Loši krediti u poređenju sa rezervisanjima po rizičnim plasmanima iznose 4.905 miliona evra. Uprkos prodajama i otpisima, stopa pokrića loših kredita poboljšana je sa 71,3% na 75,6%.

“Vrlo smo zadovoljni značajnim smanjenjem troškova rizika i poboljšanjem naše stope loših kredita. Umanjenje troškova rizika moglo bi se postići na skoro svim našim tržištima, što posebno raduje”, izjavio je Johan Štrobl.

Poređenje rezultata iz prethodnog kvartala

U poređenju sa trećim kvartalom 2016. godine, neto prihod od kamata uvećan je za 2% ili za 16 miliona evra i iznosi 748 miliona evra u četvrtom kvartalu.

Sa iznosom od 749 miliona evra, opšti administrativni troškovi u četrvtom kvartalu uvećani su za 9% ili 62 miliona evra, sa 687 miliona evra koliko su iznosili u prethodnom kvartalu.

U poređenju sa trećim kvartalom, neto rezervisanja za gubitke po plasmanima uvećana su za 151 miliona evra na 251 milion evra. Uvećanje se uglavnom može pripisati Rusiji, Aziji, Hrvatskoj i segmentu Group Corporates.

Konsolidovani profit u četvrtom kvartalu iznosio je 69 miliona evra, što je pad od 114 miliona evra u poređenju sa trećim kvartalom 2016. godine.

Predviđanje

Kao rezultat pripajanja sa kompanijom RZB, koje se upisuje u privredni registar 18. marta 2017. godine, sledeće predviđanje odnosi se na kombinovanu banku.

RBI je dostigla 12% ciljane stope osnovnog kapitala tier 1 godinu dana pre plana, sa fully loaded stopom osnovnog kapitala tier 1 od 13,6% na dan 31. decembra 2016. godine (12,4% za pro forma kombinovanu banku). Srednjoročno, RBI nastoji da ostvari stopu osnovnog kapitala tier 1 (fully loaded) od oko 13%.

Nakon stabilizovanja volumena kredita, RBI nastoji da ponovo ostvari rast sa prosečnim godišnjim uvećanjem postotka u niskom jednocifrenom nivou.

RBI očekuje da neto rezervisanja za gubitke po plasmanima za 2017. godinu budu ispod nivoa iz 2016. godine (754 miliona evra).

RBI nastoji da dostigne stopu loših kredita od oko 8% do kraja 2017. godine, a srednjoročno, RBI očekuje da ovaj parameter dalje smanji.

Osim toga, cilj RBI je da ostvari stopu troškova/prihoda između 50 i 55% srednjoročno, neizmenjeno u odnosu na prethodni cilj.

Srednjoročno, stopa povraćaja uloženog kapitala pre oporezivanja ostaje neizmenjena na oko 14%, sa konsolidovanom stopom povraćaja uloženog kapitala od oko 11%.

* * * * *

Onlajn verziji godišnjeg izveštaja možete pristupiti preko linka: http://ar2016.rbinternational.com

Nemačka verzija dostupna je na linku: http://gb2016.rbinternational.com

Štampanu verziju izveštaja takođe je moguće naručiti preko ove internet stranice.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) svojim matičnim tržištem smatra kako Austriju, gde je vodeća privredna i investiciona banka, tako i srednju i istočnu Evropu. Ogranci banke pružaju finansijske usluge na 14 tržišta ovog regiona. Dodatno, grupacija uključuje i brojne druge pružaoce finansijskih usluga u segmentima lizinga, upravljanja sredstvima, kao i pripajanjima i akvizicijama.

Ukupno oko 48.500 zaposlenih uslužuje oko 14,1 miliona klijenata u oko 2.500 poslovnica, od kojih se većina nalazi na području srednje i istočne Evrope.

RBI je potpuno konsolidovan ogranak Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB u indirektnom vlasništvu drži oko 60,7% običnih deonica, a ostatak je u slobodnoj prodaji. Akcije RBI listirane su na Bečkoj berzi. RZB je centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije, najveće bankarske grupe u zemlji, a istovremeno je i centrala celokupne RZB grupacije, uključujući i RBI.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte:

Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, [email protected]) ili

Christof Danz (+43-1-71 707-1930, [email protected])

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Tags
Back to top button