Pozitivni rezultati u svim segmentima poslovanja – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDER

Pozitivni rezultati u svim segmentima poslovanja

Vojvođanska banka imala je pozitivne rezultate u svim poslovnim segmentima u 2016 godini. Četvrtu godinu zaredom Banka je ostvarila dobit u iznosu od 301 miliona dinara u prethodnoj godini. Ukupna aktiva uvećana je za 5,6 milijardi dinara i trenutno iznosi više od 125,9 milijardi dinara.

Uprkos niskim kamatnim stopama, depoziti klijenata Banke uvećani su za 6,2 milijarde dinara, odnosno 6,7 procenata u protekloj godini. To obezbeđuje dalji rast budućih plasmana klijentima i ponovo potvrđuje snažnu likvidnost Banke. Operativni troškovi smanjeni su za 4,2 procenata, kao rezultat veće efikasnosti u svim poslovnim segmentima.

„Trend uspešnog poslovanja je nastavljen. Vrlo smo zadovoljni – 2016. je za nas bila dobra godina. Timski rad i stalna briga o interesima klijenata doneli su nam pozitivne rezultate u svim poslovnim segmentima. Jedan od glavnih ciljeva Vojvođanske banke je potpuna digitalizacija poslovanja u godinama koje dolaze i mi hrabro koračamo ka tom cilju”, rekao je Marinos Vathis, predsednik Izvršnog odbora Banke.

Kao Banka koja se finansira iz sopstvenih sredstava uz pokazatelj adekvatnosti kapitala sa sigurnošću iznad regulatornog praga, Banka se fokusirala na kreditiranje malih i srednjih preduzeća i na poslovanje sa stanovništvom. Obim kreditiranja je nastavio da raste i, kada je reč o kreditima namenjenim stanovništvu, iznosi skoro 5 procenata uz očekivani dalji rast u ovoj godini. Pokazatelj problematičnih kredita je znatno smanjen u 2016. i iznosi 16,9 procenata, dok se istovremeno pokriće rezervacijama uvećalo dostigavši ukupno 74 procenta na kraju godine.

Banka je takođe počela da radi na razvoju novog proizvoda za klijente iz privrede – faktoringu i to u okviru EBRD projekta pružanja savetodavnih usluga u domenu faktoringa koji finansira Luksemburg, dok sa institucijom IFC je pokrenuta saradnja u oblasti finansiranja poljoprivrede.

Punih 16 godina Banka neguje saradnju sa Olimpijskim komitetom na partnerskoj osnovi. Potpisala je Protokol o dodatnoj podršci za pet olimpijaca koji su predstavljali našu zemlju na Olimpijskim igrama u Riju.

U okviru projekta „Budi svoj” fondacije Uključi se, čiji je Banka generalni donator, održano je 70 radionica za 110 učesnika u 10 gradova u Srbiji. Zahvaljujući projektu, oni su osnaženi, edukovani i obučeni kako da se što lakše zaposle, odnosno samozaposle. Banka će i u tekućoj godini nastaviiti da kontinuirano podržava socijalnu inkluziju ove posebno osetljive grupe.

Vojvođanska banka je u prethodnoj godini započela saradnju sa Galerijom Matice srpske na projektu „Odgovorno u kulturi” – angažovala je stručni tim da po najvišim profesionalnim standardima obradi umetničku kolekciju slika u vlasništvu Banke. Novac ostvaren ovom saradnjom Galerija je usmerila na potpunu rekonstrukciju ulaza i ugradnju lifta za osobe sa invaliditetom, koja je planirana da će biti završena ove godine.

Vojvođanska banka je među 10 najvećih banaka u Srbiji po veličini aktive. Ima status sistemski značajne banke. Sa četvrtom najvećom mrežom u Srbiji, četiri regionalna poslovna centra i više od milion klijenata, Banka pokriva teritoriju cele zemlje. 

Tags
Back to top button