Još povoljniji uslovi za kupovinu vozila uz Banca Intesa i Intesa Leasing – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Još povoljniji uslovi za kupovinu vozila uz Banca Intesa i Intesa Leasing

Banca Intesa i Intesa Leasing pripremile su specijalnu ponudu za kupovinu vozila povodom 53. Međunarodnog salona automobila u Beogradu, uz godišnju kamatnu stopu za auto kredite već od 4 odsto, još povoljniji lizing u dinarima, kao i atraktivne poklone za klijente u saradnji sa kompanijama Visa i LUKOIL.

U okviru specijalne ponude banke građanima je na raspolaganju kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima sa fiksnom kamatnom stopom od 4 odsto na godišnjem nivou i rokom otplate od 18 do 36 meseci. Banca Intesa odobrava kredit u iznosu od 3.000 do 30.000 evra, koji može biti uvećan za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija, uz učešće od minimum 30 odsto od bruto vrednosti zajma.

Pored toga, Banca Intesa građanima nudi i kredit za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica indeksiran u evrima, koji odobrava uz fiksnu kamatnu stopu od 4,50 odsto na godišnjem nivou, period otplate od 18 do 84 meseca i učešće od najmanje 30 odsto od bruto vrednosti zajma. Kredit je dostupan u vrednosti od 2.000 do 30.000 evra za kupovinu vozila od pravnih lica, odnosno od 2.000 do 13.400 evra za kupovinu od fizičkih lica i može biti uvećan za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija, odnosno za iznos poreza za prenos apsolutnih prava u slučaju kupovine od fizičkih lica.

Građanima je na raspolaganju i kredit za kupovinu novih i polovnih vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima koji se plasira sa fiksnom kamatnom stopom od 8,49 odsto na godišnjem nivou i rokom otplate od 18 do 84 meseca, bez učešća. Iznos kredita kreće se od 200.000 do 3.600.000 dinara za kupovinu vozila od pravnih lica, odnosno od 200.000 do 1.650.000 dinara za kupovinu od fizičkih lica i može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija ili poreza za prenos apsolutnih prava kada je reč o kupovini od fizičkih lica.

U sklopu specijalne ponude Intesa Leasing, građani i privreda mogu da iskoriste povoljnu kamatnu stopu na lizing u dinarima za finansiranje kupovine putničkih vozila, kao i niže troškove obrade zahteva podnetih u periodu trajanja ponude.

Maksimalan iznos lizinga kreće se do nivoa kreditne sposobnosti klijenta, a odobrava se uz rok otplate do 60 meseci i nominalnu kamatnu stopu na godišnjem nivou od 3,67 odsto plus jednomesečni Belibor. Učešće iznosi od 4 do 52 odsto od neto vrednosti predmeta lizinga za fizička lica, odnosno od 0 do 52 odsto ukoliko je reč o korporativnim klijentima.

Specijalna ponuda kredita i lizinga za finansiranje kupovine putničkih vozila pod povoljnijim uslovima važi do 30. aprila 2017. godine. Prvih deset klijenata koji kupe automobil uz pomoć kredita Banca Intesa i prvih deset klijenata koji to urade putem lizinga kompanije Intesa Leasing dobijaju po 11.000 dinara na Visa Inspire kartici, kao i LUKOIL karticu lojalnosti uz koju ostvaruje dodatne popuste na kupovinu goriva na LUKOIL benzinskim stanicama.

Tags
Back to top button