Poštanska štedionica nudi posebne uslove za konverziju deviza u RSD – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Poštanska štedionica nudi posebne uslove za konverziju deviza u RSD

Banka Poštanska štedionica a.d. u periodu do 31.01.2017. godine klijentima koji imaju sredstva na deviznim tekućim računima, deviznim štednim računima po viđenju i Evro računima omogućava preračun depozita u RSD primenom srednjeg kursa.

Uslov je da sredstva povučena sa navedenih računa i preračunata u RSD ulože na oročenu štednju i to na rok ne kraći od 1 meseca i sa minimalnim iznosom oročenih sredstava od 30.000 RSD, navodi se u saopštenju.

Tags
Back to top button