Državni revizor utvrdio greške od 725 milijardi dinara – Bankar.rs
SLIDERSVE VESTI

Državni revizor utvrdio greške od 725 milijardi dinara

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Duško Pejović izjavio je da je DRI u 2022. godini uradila 284 izveštaja o reviziji i objavila 250 poslerevizionih izveštaja.

Kako dodaje, subjektima revizije dala je 2.743 preporuke i podnela 145 prijava, od čega 109 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 29 prijava za privredni prestup i sedam krivičnih.

Pejović je, na konferenciji za novinare na kojoj je predstavio Izveštaj o radu DRI za 2022. godinu, rekao da je podneto 40 informacija tužilaštvima, pravobranilaštvima i drugim nadležnim organima.

U Izveštaju o radu DRI navodi se da su tokom revizija sprovedenih u 2022. godini državni revizori kod subjekata revizije utvrdili greške u finansijskim izveštajima u iznosu od 725 milijardi dinara i nepravilnosti u poslovanju u iznosu od 31 milijardu dinara.

Pejović nije precizirao koliko subjekata revizije je u pitanju, zato što se, kako je naveo, neki od njih ponavljaju po nekoliko puta.

On je rekao da se od 31,1 milijardu dinara utvrđenih nepravilnosti u poslovanju na javne nabavke odnosi „28,33 milijarde, stavke u bilansu stanja 1,23 milijarde, rashode i izdatke 1,22 milijarde, prihode i primanja 165,08 miliona dinara, na ostale nepravilnosti 29,39 miliona, na obaveze 14,12 miliona i na pripreme i donošenje finansijskog plana 3,96 miliona dinara“.

„Nepravilan“ svaki peti dinar u javnim nabavkama

Govoreći o javnim nabavkama, Popović je naveo da su, prema podacima do kojih su došli, u Srbiji u 2020. i 2021. godini zaključeni ugovori u iznosu od 935,89 miljardi dinara.

Istakao je da je DRI „revidirala javne nabavke u iznosu od 150 milijardi dinara i utvrdila nepravilnosti u iznosu od 28,33 milijardi dinara“.

On je rekao i da su 2022. godine Grad Beograd, Novi Sad i Elektomreža Srbije imali dve trećine vrednosti ugovorenih javnih nabavki koje su državni revizori revidirali.

Pejović je istakao da je „svaki peti dinar u javnim nabavkama, koje su državni revizori revidirali u 2022. godini, potrošen uz kršenje nekih procedura“.

Prema njegovim rečima, situacija oko javnih nabavki u lokalnim samoupravama je „nešto sređenija nego u preduzećima, gde su utvrđene mnogo veće greške“.

U Izveštaju o radu DRI navedeni su efekti ostvareni postupanjem subjekata revizije po preporukama koje je dala ta institucija u periodu 2020 – 2022. godine, na osnovu kojih je „u budžet Republike Srbije vraćeno 9,62 milijarde dinara“.

Izvor: 021

Tags
Back to top button