Gužve na šalterima EPS-a zbog ažuriranja podataka – Bankar.rs
LICNE FINANSIJESLIDERSVE VESTI

Gužve na šalterima EPS-a zbog ažuriranja podataka

Gužve na šalterima „Elektroprivrede Srbije”, kako u Beogradu tako i u Srbiji, zbunile su poslednjih dana sve one koji su došli da izmire svoje obaveze ili naplate novac od reklamacija zbog neopravdano visokih računa za struju koje su dobili u julu i avgustu.

I dok su jedni mislili da su gužve posledica početka prijava za priključak nelegalizovanih objekata EPS-u, za „Politiku” objašnjavaju da na šaltere EPS-a građani ovih dana dolaze zbog raznih zahteva i pitanja, a najviše zbog obaveštenja koje su dobili radi ažuriranja baze podataka.

– Zakon o energetici definiše da se isporuka električne energije krajnjim kupcima obavlja po osnovu ugovora. To obavezuje EPS da sa svim kupcima na garantovanom snabdevanju ima zaključen ugovor u pisanoj formi. Prepoznato je da postoji oko dva miliona kupaca sa kojima EPS treba da zaključi ugovore o snabdevanju u pisanoj formi. U ovom trenutku poslato je 20.000 obaveštenja sa dva primerka ugovora, opštim uslovima i kovertom sa naznakom „poštarina plaćena” za zaključenje ugovora u pisanoj formi. Za ostale kupce sa kojima treba zaključiti ugovor, obaveštenja će se slati sukcesivno. Za najveći broj korisnika kod kojih nije bilo promena u odnosu na podatke na računu, postupak je krajnje jednostavan – građani treba da potpišu ugovor, stave ga u dostavljenu kovertu za koju je poštarina plaćena i u kojoj je došlo obaveštenje, te je pošalju u EPS, ističu u ovom akcionarskom društvu.

Izuzetno, ukoliko se stvarni korisnik električne energije razlikuje od podataka koji su u bazi i dostavljeni kupcu na predlogu ugovora, građani treba da se jave na brojeve telefona da se uradi promena ili da dođu na šalter EPS-a sa dokumentacijom o promeni.

Drugu vrstu obaveštenja dobilo je 110.000 građana vlasnika poslovnih prostora koji su do sada bili na garantovanom snabdevanju, kao i domaćinstva. Po zakonu o energetici pravo na garantovano snabdevanje imaju samo domaćinstva i mali kupci. Vlasnici poslovnih prostora fizička lica ne mogu se tretirati kao domaćinstva, jer domaćinstvo koristi električnu energiju za potrošnju svog domaćinstva i to isključuje obavljanje komercijalnih ili profesionalnih delatnosti u tom prostoru. Za vlasnike poslovnih prostora fizičkih lica u slučaju da se u objektu obavlja komercijalna delatnost na osnovu ugovora o zakupu, molba je da to pravno lice preduzetnik dođe na šalter EPS-a sa dokumentacijom za zaključenje ugovora na garantovanom snabdevanju, objašnjavaju u EPS-u. Ovo je pod uslovom da korisnik ima pravo na garantovano snabdevanje, odnosno da ispunjava uslove za status malog kupca.

Kupac fizičko lice može u pisanoj izjavi navesti da je namena potrošnje električne energije u objektu za potrebe domaćinstva i tako zadržava pravo garantovanog snabdevanja i tu izjavu treba da dostavi na šalter EPS-a. Ako se u objektu ne obavlja delatnost pravnog lica preduzetnika, a vlasnik je fizičko lice, za to merno mesto treba da se zaključi ugovor na komercijalnom snabdevanju i izbegne zakonska mogućnost rezervnog snabdevanja.

Inače, mali kupci električne energije su krajnji kupci (pravna lica i preduzetnici) koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem električne energije napona nižeg od jednog kilovolta i čija je potrošnja električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini do 30.000 kilovat-sati.

Politika

Tags
Back to top button