AIK banka zapošljava: Savetnik za rad sa malim i srednjim preduzećima

Aik banka je raspisala konkurs za poziciju: Savetnik za rad sa malim i srednjim preduzećima, filijala Sombor.

 

KONKURIŠITE

Check Also

Erste banka zapošljava: Ekspert za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Erste banka je raspisala oglas za poziciju:  Ekspert za poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja …