NBS: U januaru realizovano 14,4 miliona naloga za plaćanja – Bankar.rs
NBS

NBS: U januaru realizovano 14,4 miliona naloga za plaćanja

U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru, za 20 radnih dana, realizovana su ukupno 14,4 miliona plaćanja.

Od ukupnog broja plaćanja, 3,9 miliona, ili 26,9%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,5 miliona, ili 73,1%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 717.507, od čega je 524.854 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 192.653 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.712,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 30,0 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 185,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,5 milijardi dinara.

Tokom 11.160 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa u devizama, koji ima 22 učesnika, realizovana su ukupno 3.334 plaćanja, u vrednosti od 26.870.859,54 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

 

Tags
Back to top button