Ona je nova ministarka privrede – Adrijana Mesarović – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Ona je nova ministarka privrede – Adrijana Mesarović

Adrijana Mesarović, buduća ministarka privrede, novo je ime na spisku ministara u novoj vladi, a do sada je bila članica gradskog veća Novog Sada za budžet, finansije i investicije.

Kako se navodi u njenoj zvaničnoj biografiji, Adrijana Mesarović je rođena u Novom Sadu 1981. godine, gde i danas živi i radi.

Kao master ekonomije svoje profesionalno usmerenje posvetila je radu u oblasti bankarstva, finansija, računovodstva, poreske politike, ekonomije, finansijskog restrukturiranja i konsolidacije poslovanja u preduzećima sa privatnim kapitalom i javnim preduzećima.

Paralelno, pohađajući gimnaziju u Novom Sadu, Adrijana Mesarović je završila i školu u Velikoj Britaniji, u gradu Sautemptonu. Završila je više specijalizovanih obuka najvišeg nivoa stručnog osposobljavanja iz informatike.

Po završetku studija, radni vek je započela je u porodičnoj kompaniji, gde je provela dve godine. Nakon toga, radila je godinu dana u sektoru marketinga inostrane kompanije.
Desetogodišnja karijera u bankarskom sektoru

Desetogodišnju karijeru u bankarskom sektoru započela je 2008. godine, najpre kao asistent menadžer za projektno finansiranje i dokumentarne poslove sa velikim klijentima u Odeljenju za devizne aranžmane u Direkciji za poslovne aranžmane u Sektoru za korporativno bankarstvo.

Kao viši samostalni stručni saradnik u Odeljenju za velika preduzeća, u Sektoru za rad sa privredom radila je duži vremenski period, nakon čega je postavljena za šefa istog Odeljenja.

Bila je član više stručnih tela i radnih grupa u vezi sa realizacijom projekata u kreiranju novih bankarskih proizvoda i njihovu izmenu.

Kao pomoćnik poverenika banke provela je pet godina na poslovima sprovođenja stečajnog postupka nad bankom.

Adrijana Mesarović ima višegodišnje iskustvo u radu na finansijskoj konsolidaciji privrednih društava. Poseduje veliko iskustvo i u oblasti sačinjavanja biznis, investicionih i poslovnih planova i planova finansijske konsolidacije preduzeća.

Dvogodišnje iskustvo ima u izradi izveštaja ekonomsko – finansijskog veštačenja za potrebe vođenja sudskih postupaka pred privrednim i osnovnim sudovima, kao i drugim postupcima medijacije i dužničko – poverilačkih poravnanja.

Back to top button