Više od 160.000 građana ne otplaćuje redovno kredite – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEKreditiSLIDERSVE VESTI

Više od 160.000 građana ne otplaćuje redovno kredite

Čak 161.831 korisnik kredita kasni u njihovoj isplati, objavilo je Udruženje banaka Srbije u Kreditnom izveštaju za mart.

Ukupno zaduženje građana zaključno sa 31. martom iznosi 1.511 milijardi dinara.

Najveći broj zaduženih građana od banaka je uzimao gotovinske, a zatim stambene i adaptivne kredite, nakon čega slede poljoprivredni.

Stanovništvo je, tek u malom procentu kasnilo sa isplatom kredita (2,4 odsto), pravna lica 3,2 odsto, dok su najviše u izmirivanju obaveza kasnili preduzetnici – 6,2 odsto.

Ovo je od velike važnosti zato što bankari, bez obzira na to koji kredit planirate da podignete, povlače izveštaj iz Kreditnog biroa ne bi li proverili imate li neko dugovanje u protekle tri godine, i od toga zavisi i da li će vam biti odobren novi zajam

Izvor: UBS

Na kraju marta ove godine, prema podacima Udruženja banaka Srbije, bilo je 9.042.172 registrovanih tekućih računa na 5.948.533 registrovanih korisnika.

Iznos dozvoljenog prekoračenja bio je 43.886 dinara. U docnji je bilo 227.174 tekućih računa, što je 7,5 odsto.

Kada je reč o korišćenju kreditnih kartica, 923.189 građana naše zemlje koristi 1.155.989 karticu, dok 9,2 odsto građana kasni u isplati obaveza po ovom osnovu. Zaključno sa poslednjim danom marta tekuće godine banke su stanovništvu odobrile 1.511.670 kredita i 1.934.545 pozajmica pravnim licima i preduzetnicima.

Izvor: UBS

Ukoliko vam je potreban izveštaj iz Kreditnog biroa, on se može dobiti na lični zahtev, koji se podnosi u bilo kojoj banci ili kod Kreditnog biroa, a dostavlja se onako kako klijent želi – faksom, mejlom, poštom. Građanima je omogućeno i preuzimanje u prostorijama Kreditnog biroa.

Prvi izveštaj koji građani preuzmu u toku kalendarske godine je besplatan, dok se ostali plaćaju po standardnoj tarifi.

U izveštajima Kreditnog biroa za fizička lica prikazuju se pozitivni i negativni podaci o aktivnim uslugama, kao i o uslugama koje su otplaćene ili ugašene u prethodne tri godine.

Banke, lizing kompanije i drugi pružaoci usluga preuzimaju izveštaj za podnosioca zahteva za kredit, lizing ili drugu uslugu.

Na osnovu izveštaja dobijenog od Kreditnog biroa, kao i drugih podataka i dokumenata, pružalac usluge procenjuje kreditnu i platežnu sposobnost fizičkog lica.

Kašnjenje u isplati

Kašnjenje u izmirivanju obaveza predstavlja dospelu neizmirenu obavezu od 60 i više dana, dok je kod pravnih lica i preduzetnika to 15 dana. Na primer, docnja po kreditu nastaje kada se dospela rata po osnovu kredita ne izmiri u roku od dva meseca, računajući od dana dospeća rate. Isto važi i za nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu.

Kreditni biro sadrži podatke o tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, lizinga, tekućih računa i kartica, a tu su i podaci o potencijalnim obavezama, pozajmicama po tekućim računima i datim jemstvima (žirantima) po kreditima drugih građana. U njemu se nalaze neurednosti u izmirivanju dospelih obaveza koje uključuju iznos i vreme trajanja.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button