Brodnjak, NLB: ‘I dalje smo u potrazi za akvizicijama’ – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

Brodnjak, NLB: ‘I dalje smo u potrazi za akvizicijama’

“Poslovali smo bolje nego što smo planirali. Verujemo da će se rast prihoda nastaviti i da ćemo 40 odsto ovogodišnje dobiti u 2025. godini moći da damo za dividende”, obećao je akcionarima prvi čovek Nove ljubljanske banke Blaž Brodnjak nakon objavljivanja rezultata operacije prošle godine. Istovremeno, on je rekao da su u NLB-u, uprkos većoj dividendi, i dalje u potrazi za potencijalnim prilikama za akvizicije. NLB je saopštila i da banka ove godine razmatra novu emisiju preferencijalnih dužničkih hartija od vrednosti u iznosu od 300 miliona evra, u zavisnosti od tržišnih uslova.

NLB je prošle godine ostvarila dobit od 550,7 miliona evra, što je 103,8 miliona evra ili 23 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine. Za isplatu dividendi u 2024. godini banka planira da ponovo isplati 40 odsto dobiti iz prethodne godine u dve tranše. To znači 220 miliona evra, što je ukupno 11 evra po akciji, odnosno povećanje od 100 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Akcionari su, između ostalog, upozoreni da će stopa poreza na doprinose u budućnosti naglo rasti zbog privremenog uvođenja poreza na bilansnu sumu i većeg poreza za pravna lica u Sloveniji, zbog čega se očekuje da porezi iznose nešto manje od 20 odsto na nivou NLB Grupe od 2024. godine. Od 2028. očekuju efektivnu poresku stopu od oko 15 odsto. Prošle godine je bio 12 odsto na nivou grupe.

„U narednih pet godina, kada će se primenjivati porez na bilans stanja i veći porez na dobit iz dobiti (period 2024 – 2028), banka će i dalje moći da koristi prenos poreskih gubitaka i tako smanji efektivnu poresku stopu“, dodaje NLB.

Ovim se bavila redakcija Bloomberg Adrije u Sloveniji.

Kakva će biti politika dividendi u budućnosti?

Odlučili smo da promenimo smernice, naime do sada se govorilo o apsolutnom iznosu isplate dobiti, odnosno 500 miliona evra od 2022. do 2025. godine. Pošto ćemo ove godine isplatiti mnogo više, morali smo da prilagodimo strategiju.

Na ovaj način isplatićemo najmanje 40 odsto minule dobiti. Ako nema ozbiljnih mogućnosti za preuzimanje, procenat bi mogao biti i veći u datoj godini. Neki investitori su takođe želeli da apsolutni iznos zamenimo relativnim udelom.

Podigli ste projekcije prihoda za 2025. Da li ste razmatrali kupovinu i integraciju Summit Leasinga?

Istina je, ažurirali smo našu prognozu prihoda za 2025. na 1.200 miliona evra. Uzeli smo u obzir da ćemo akviziciju Summit Leasinga završiti do kraja 2024. godine. To je vodeća lizing kompanija na slovenačkom tržištu, koja je 2022. godine obavila 31 odsto svih lizing transakcija u Sloveniji.

Pored toga, nastavljamo da povećavamo bilansnu sumu i depozitnu bazu, uglavnom fizičkih lica. Depozitna baza je veoma otporna, ostajemo ispod 10 odsto promena u obimu ove baze i nema većih razlika između tržišta. I uz normalizaciju kamatnih stopa vidimo da možemo održati sadašnji nivo prihoda zbog organskog rasta obima kredita.

Šta je još interesovalo akcionare? Ceo tekst pročitajte na linku.

Izvor: Bloomberg Adria

Tags
Back to top button