U Srbiji inflacija viša, rast BDP brži u odnosu na evropske zemlje – Bankar.rs
MAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

U Srbiji inflacija viša, rast BDP brži u odnosu na evropske zemlje

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije ove godine iznosiće 2,3 do 2,4 odsto, što je približno prošlogodišnjoj stopi od 2,5 odsto, izjavio je danas profesor Ekonomskog fakulteta Milojko Arsić.

On je na predstavljanju novog broja „Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika“ kazao da su opadanje inflacije, umereni oporavak privrede i smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita najvažniji trendoviu privredi Srbiji u toku 2023. godine.

„Osnovni trendovi su slični ostvarenim u evropskim zemljama, s time što je inflacija u Srbiji viša, a rast BDP brži“, rekao je Arsić.

Rastu privredne aktivnosti u ovoj godini značajno su doprineli, kako je rekao, jednokratni faktori, kao što su oporavak poljoprivrede od prošlogodišnje suše, snažan rast proizvodnje električne energije usled otklanjanja problema u Elektroprivredi Srbije (EPS) i izrazito povoljna hidrološka situacija, kao i visok rast građevinarstva.

Procenjuje se, kako je naveo, da je zbirni uticaj jednokratnih faktora na rast privrede u ovoj godini iznosio oko jedan procentni poen, što znači da bi bez njih bio ostvaren rast privrede od oko 1,5 odsto.

Arsić je rekao da je prognoza da 2024. godine rast privredne aktivnosti iznosi oko tri odsto, što predstavlja relativno malo povećanje u odnosu na ovogodišnji rast, ali je to povećanje značajno s obzirom na to da se ne može računati na jednokratne faktore iz ove godine.

Na ubrzanje rasta BDP u narednoj godini uticaće, prema njegovim rečima, rast realnih dohodaka usled obaranja inflacije i očekivani blagi oporavak evropskih privreda, dok će visoke kamatne stope uticati na usporavanje privrednog rasta.

Inflacija kontinuirano opada

Od marta ove godine inflacija u Srbiji, kako je rekao, kontinuirano opada, kao rezultat kombinovanog uticaja domaćih i međunarodnih faktora. Od domaćih faktora presudan uticaj, prema njegovim rečima, na obaranje inflacije imala je restriktivna monetarna politika, koje je uticala na pad kreditne aktivnosti i usklađivanje domaće tražnje sa ponudom.

„Praktično fiksni kurs dinara prema evru i stagnacija nominalnih zarada u proteklom delu godine uticali su na otklanjanje troškovnih faktora inflacije. Od međunarodnih faktora na smanjenje inflacije je značajno uticao pad cena energenata i drugih primarnih proizvoda, ali i opšiti pad cena u zemljama trgovinskim partnerima Srbije. Očekuje se da će prosečna inflacija u Srbiji u ovoj godini biti oko 12,4 odsto, što predstavlja treću najvišu inflaciju u Evropi, posle Mađarske i Turske“, rekao je Arsić.

Iznad prosečna inflacija u Srbiji, ocenio je, posledica je preterano ekspanzivne fiskalne politiike tokom prethodne dve-tri godine, kašnjenja sa početkom primene restriktivne monetarne politike, kao i povećanje cena energenata u ovoj godini.

U narednoj godini inflacija prepolovljena

U narednoj godini očekuje se, kako je naveo, da će inflacija biti više nego prepolovljena i da će iznositi manje od pet odsto, uz opadajući trend, pa bi u drugoj polovini naredne godine ušla u ciljni interval Narodne banke Srbije (NBS).

Inflacija bi, prema njegovim rečima, mogla da bude iznad tog nivoa, ukoliko značajnije porastu cene energenata i drugih primarnih proizvoda na svetskom tržištu ili ako monetarna i fiskalna politika budu ekspanzivnije nego što je najavljeno.

Arsić je naveo da na tržištu rada u ovoj godini nije bilo značajnijih promena, stopa nezaposlenosti u prva tri kvartala iznosila je u proseku 9,6 odsto, što je identično kao u istom periodu prethodne godine, a unutar godine ta stopa varira pod uticajem sezonskih faktora.

„U prva tri kvartala realne zarade su povećane za jedan odsto, pri čemu se međugodišnji rast realnih zarada povećava iz kvartala u kvartal, kao posledica relativno stabilnih nominalnih zarada i opadajuće inflacije“, rekao je Arsić.

Dodao je da se u narednoj godini očekuje blago poboljšanje stanja na tržištu rada, koje će se realizovati kroz smanjenje stope nezaposlenosti i rast realnih zarada.

Naveo je da bi stopa nezaposlenosti u narednoj godini mogla biti ispod devet odsto, a da će osnovni pokretači smanjenja stope nezaposlenosti biti povećanje broja zaposlenih i smanjenja radne snage, usled negativnog prirodnog priraštaja.

Veliki nedostatak radne snage u Nemačkoj, uprkos neizvesnom oporavaku nemačke privrede, predstavlja, kako je ocenio, jedan od faktora koji će uticati na smanjenje nezaposlenosti i rast zarada u Srbiji u narednoj godini.

„Prognoziramo da će realni rast zarada u narednoj godini iznositi između tri i četiri odsto, što je iznad očekivanog rasta privredne aktivnosti i produktivnosti“, rekao je Arsić.

Na rast zarada u narednoj godini uticaće, kako je rekao, visoko povećanje minimalne zarade kao i relativno visoko povećanje zarada u javnom sektoru.

U proteklom delu godine ostvareno je, prema rečima Arsića, značajno poboljšanje pokazatelja u spoljnoekonomskim odnosima, deficit tekućeg bilansa u prva tri kvartala ove godine iznosio je samo 1,6 odsto BDP-a, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 7,8 odsto BDP-a.

 

Deficit oko 3 odsto BDP-a

Smanjenje deficita u tekućem platnom bilansu posledica je, kako je naveo, smanjenja deficita u trgovini roba i usluga sa 13,5 odsto BDP-a u prva tri kvartala prošle na 4,8 odsto BDP-a u istom periodu ove godine.

Manji deficit u trgovini i tekućem platnom bilansu u odnosu na prošlu godinu najvećim delom je, prema njegovim rečima, posledica otklanjanja problema u energetskom sektoru, ali i poboljšanja odnosa između izvoznih i uvoznih cena na svetskom tržištu.

Dodao je da se procenjuje da će deficit tekućeg bilansa u 2023. godini iznositi između dva i 2,5 odsto BDP-a, što će biti najmanji deficit u poslednjih 15-tak godina.

U narednoj godini se, kako je rekao, očekuje povećanje deficita tekućeg bilansa na oko tri odsto BDP-a, usled realnog jačanja dinara kao i rasta jediničnih troškova rada.

Arsić je kazao da je opšti bilansni okvir za fiskalnu politiku u narednoj godini solidno postavljen, planirani fiskalni deficit od 2,2 odsto BDP-a je „primeren relativno visokom javnom dugu Srbije, koji je rezultat izrazito ekspanzivne fiskalne politike koja je vođena od 2020. godine“.

Da se uvedu socijalne penzije

„Glavni fokus fiskalne politike u narednim godinama, uz nastavak daljeg smanjenja fiskalnog deficita, trebao bi da bude unapređenje njene pravičnosti i efikasnosti. Za unapređenje pravičnosti ključno je da se dodatno poveća progresivnost oporezivanja dohotka građana, povećaju rashodi za socijalnu pomoć i uvedu socijalne penzije za stara lica bez prihoda“, rekao je Arsić.

Dodao je da stvaranje uslova za brz privredni rast i postepeno sustizanje zemalja srednje i zapadne Evrope zahteva dodatno povećanje učešća produktivnih rashoda u BDP.

Srbija je tokom poslednje nekoliko godina značajno povećala javne investicije, ali je, kako je rekao, za sustizanje razvijenih zemalja neophodno povećanje ulaganja u obrazovanje i naučna i tehnološke istraživanja.

Brojna istraživanja pokazuju da je, rekao je Arsić, efikasnost države u Srbiji na niskom nivou.

„Javne investicije po pravilu kasne, cene njihove realizacije su veće od sličnih projekata u drugim zemljama, rezultati učenika u osnovnim školama na PISA testovima su znatno slabiji nego u zemljama Centralne Evrope, a već duže od decenije nema znakova njihovog poboljšanja“, rekao je Arsić.

Uprkos povećanim ulaganjima u zdravstvo ukupni rezultati zdravstvenog sistema su, kako je naveo, slabi jer, prema povećanju broja umrlih tokom pandemije COVID -19 u odnosu na broj stanovnika, Srbija je bila u svetskom vrhu.

Vladavini prava, korupciji, tokom prethodnih godina u Srbiji se pogoršava

Istakao je da je niska efikasnost i kod drugih funkcija države, kao što su pravosuđe, opšte usluge države i druge.

„Za postizanje visokog nivoa razvijenosti, osim fiskalne održivosti, koja se obezbeđuje niskim fiskalnim deficitom, neophodna je znatno veća efikasnost države“, ukazao je Arsić.

Dodao je da institucije presudno određuju tempo ekonomskog rasta zemalja u dužem vremenskom periodu. Prema kvalitetu institucija Srbija se, kako je rekao, zajedno sa zemljama zapadnog Balkana, nalazi na začelju evropskih zemalja.

Dodatna nepovoljna okolnost je, prema njegovim rečima, što se kvalitet institucija u Srbiji prema većini pokazatelja, vladavini prava, korupciji, tokom prethodnih godina pogoršava.

Uz postojeći kvalitet institucija Srbija ne može da se nada, kako je naglasio, sustizanju zemalja srednje Evrope i zapadnih zemalja po nivou razvijenosti.

Izvor: Biznis i finansije

Tags
Back to top button